ติดต่อเรา/Contact Us

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

206 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

โทร. +603-2145 5868/+603-2145 6004

แฟกซ์. +603-2142 7000

อีเมล์. thai_labour_office@yahoo.com

 

Office of Labour Affairs Royal Thai Embassy

206 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +603-2145 5868/+603-2145 6004

Fax: +603-2142 7000

E-mail: thai_labour_office@yahoo.com