ที่ตั้งปัจจุบัน

Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy 

206  Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia