การโอนเงินรายได้กลับประเทศไทย

การโอนเงินกลับประเทศไทยผ่านธนาคารกรุงเทพในมาเลเซีย 

เดือน


 

จำนวนรายการ


 

จำนวนเงิน (บาท)


 

ปี พ.ศ. 2552


มกราคม


122


3,776,719.44


กุมภาพันธ์


101


3,678,609.75


มีนาคม


109


3,663,867.40


เมษายน


101


4,321,085.49


พฤษภาคม


106


4,131,614.09


มิถุนายน


90


4,388,983.07


กรกฎาคม


91


3,701,858.67


สิงหาคม


85


3,573,299.84


กันยายน


92


3,783,704.19


ตุลาคม


93


3,799,180.68


พฤศจิกายน


101


3,942,896.79


ธันวาคม


96


12,572,671.08


 

รวม


 

1,187


 

55,289,490.49


ปี พ.ศ. 2553


มกราคม


96


3,814,774.41


กุมภาพันธ์


87


3,716,259.00


มีนาคม


113


4,847,086.71


เมษายน


87


4,579,408.63


พฤษภาคม


86


3,978,900.20


มิถุนายน


98


4,921,768.04


กรกฎาคม


113


5,027,165.25


สิงหาคม


102


4,850,472.55


กันยายน


93


4,323,785.15


ตุลาคม


101


4,901,612.00


พฤศจิกายน


95


4,139,644.55


ธันวาคม


101


20,172,886.51


 

รวม


 

1,172


 

69,273,763.00


ปี พ.ศ. 2554


มกราคม


95


5,109,528.50


กุมภาพันธ์


120


8,656,006.17


มีนาคม


122


11,068,427.44


เมษายน


116


6,589,533.16


พฤษภาคม


127


9,513,502.42


มิถุนายน


125


9,096,620.95


กรกฎาคม


139


9,277,227.76


สิงหาคม


 


 


กันยายน


 


 


ตุลาคม


 


 


พฤศจิกายน


 


 


ธันวาคม


 


 


 

รวม


 

844


 

61,310,848.40