สนร.มาเลเซีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

          เช้าวันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.มซ.) นำโดย นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

   

 

 

******************************