สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท D.B.E. Poultry Sdn Bhd

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปเข้าพบ Dato’ Alex Ding Seng Huat กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท D.B.E. Poultry Sdn Bhd พร้อมตัวแทนคนงานไทยของบริษัทฯ  ที่เมืองซีเตียวัน รัฐเปรัก เพื่อทำความรู้จักและหารือเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานไทย 

          จากการพบปะหารือ พบว่า บริษัทฯ มีการจ้างงานคนงานไทยประมาณ 35 คน เข้าไปทำงานในส่วนของฟาร์มและโรงงาน โดยมีการจ้างงานในตำแหน่งที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จัดเป็นแรงงานฝีมือ (Expat/Skilled Worker) เช่น ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ช่างเทคนิค รวมทั้งการจ้างงานตำแหน่งคนงานทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อรับนักศึกษามาฝึกงานด้วย