สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท BEA Therapy Sdn Bhd

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าเยี่ยมสถานประกอบการนวดของบริษัท BEA Therapy Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ Bandar Mahkota Cheras, 43200 Cheras 9 Miles รัฐสลังงอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ รวมทั้งการเยี่ยมเยียมแรงงานไทยในสถานประกอบการ

  

   

สถานประกอบการนวดสาขา Cheras ของบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ปัจจุบันมีการจ้างงานพนักงานนวดไทยจำนวน 5 คน ส่วนใหญ่เดินทางมาทำงานผ่านกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  

 

 

 

 

*********************