เมนู

 
 
 
     
 

ลิงค์...

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

     
 

ข่าวกิจกรรม

 
 
หัวข้อ
สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย
สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Genbina Sdn Bhd
สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์
สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทย ร้านอาหาร Phad Thai
สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทย พร้อมพบตัวแทนนายจ้าง หารือเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานไทย
สนร. มาเลเซียเข้าพบผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงานอลอร์สตาร์ หารือเกี่ยวกับค่าจ้างค้างจ่ายของแรงงานไทย
สนร. มาเลเซียนำผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในเมือง Ipoh และ Alor Gajah
สนร. มาเลเซียให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และคณะ ในการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจนิเทศสนร. มาเลเซีย
สนร.มาเลเซีย ต้อนรับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข เพื่อสำรวจสถานที่ตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐมะละกา และรัฐยะโฮร์
สนร. มาเลเซียร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
สนร. มาเลเซียเยี่ยมไซต์งานที่เมืองลูมูต รัฐเปรัก
สนร. มาเลเซียเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทยในรัฐมะละกา
สนร. มาเลเซียร่วมจัดงาน ASEAN Ladies Circle: ALC
สนร.มาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ปีนัง
สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมด่านตรวจคนหางานสะเดา
คณะผู้แทนจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยือนมาเลเซีย
โครงการพัฒนาทักษะ ยกระดับฝีมือผู้ประกอบการอาหารไทย เพื่อการทำงานต่างประเทศ
สนร.มาเลเซีย จัดกิจกรรมกีฬาสมานฉันท์วันแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2557
สนร. มาเลเซียร่วมงาน ‘โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน’ และร่วมประชุมความร่วมมือธุรกิจชายแดนไทย – มาเลเซีย ที่นราธิวาส
สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. สาขา Avito Plaza, Damansara
มาเลเซียจะกวาดล้างชาวต่างชาติผิดกฎหมายทั่วประเทศอีกครั้ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557
สนร. มาเลเซียร่วมงาน Thai Odyssey 9th Annual Dinner
สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการ และแรงงานไทย ในเกาะลังกาวี รัฐเคดาห์
สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
สนร. มาเลเซียร่วมจัดโครงการ Thailand Week 2013
สนร. มาเลเซียร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขานวดแผนไทย ระดับ 1
สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐมะละกา
สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทยในไซต์งานนิคมอุตสาหกรรม ซามาลาจู รัฐซาราวัก