โครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติ (Rehiring Programme) จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. นี้

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตัน ซรี มุห์ยิดดีน ฮัจญี มูฮำหมัด ยัสซิน (Tan Sri Muhyiddin Hj Mohd Yassin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย ได้มีแถลงการณ์สื่อมวลชน ประกาศให้ทราบว่า การดำเนินโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย หรือ Rehiring Programme (การลงทะเบียนของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย เพื่อขอให้ทางการมาเลเซียพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตทำงาน) ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้

สนร. มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายกงสุล เยี่ยมลูกเรือประมงไทยที่เกาะ Pangkor

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำโดย นายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้เข้าเยี่ยมลูกเรือประมงไทยที่เกาะ Pangkor เมือง Sri Manjung รัฐเปรัก

สนร. มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายกงสุล เข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการ สถานกักกัน Langkap และเยี่ยมคนไทยที่สถานกักกันฯ

          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำโดย นายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการสถานกักกัน Langkap และเยี่ยมคนไทยที่สถานกักกันฯ 

สนร. มาเลเซีย ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

           เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.-12.00 น. นางสาวนิภา นิรันดร์นุต อุปทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้การต้อนรับ นายบูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เพื่อศึกษาดูงานและหารือข้อราชการกับหน่วยงาน Public Complaints Bureau ของมาเลเซีย 

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการนวดแผนไทย

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าเยี่ยมบริษัท Pusat Urut Kaki Dan Tradisional Thai Som Chai Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ PT 7332 Jalan BBN ½ B Putra Point, Bandar Baru Nilai รัฐเนกรี เซมบิลัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ประกอบการ รวมทั้งการเยี่ยมเยียมแรงงานไทยในสถานประกอบการ

รัฐบาลมาเลเซียประกาศกำหนดให้นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายค่า Levy ในการจ้างงานแรงงานต่างชาติ

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รัฐบาลมาเลเซีย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ได้ประกาศกำหนดให้นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมการจ้างงานแรงงานต่างชาติ หรือ Levy ในการจ้างงานแรงงานต่างชาติ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

ความผิดและบทลงโทษของการลักลอบทำงานในมาเลเซีย

          ตามที่กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียได้ออกปฏิบัติการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 <

สนร.มาเลเซีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

          เช้าวันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.มซ.) นำโดย นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

สนร. มาเลเซียเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.มซ.) เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราขทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (สอท.) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Malaysian Bar Council ฝ่ายกงสุล และ สนร. มาเลเซีย ร่วมเป็นวิทยากร

สนร. มาเลเซียต้อนรับท่านวิวัฒน์ ตังหงส์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ 19-21 กรกฎาคม 2560

          วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ ตังหงส์) พร้อมคณะฯ ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายวินัย ขันติวิศิษฎ์) และผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนุชน วรินทร์เสถียร) และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางมาตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ ตังหงส์) พร้อมคณะฯ ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายวินัย ขันติวิศิษฎ์) และผู้ตรวจราชการกรม   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนุชน วรินทร์เสถียร

ขั้นตอนการไปทำงานในประเทศมาเลเซียโดยถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับแรงงานทั่วไปที่เดินทางเข้ามาทำงานด้วยตนเอง) ด้วยใบอนุญาตทำงานประเภท Visit Pass (Temporary Employment)

1       นายจ้างจะต้องยื่นขอโควต้าจำนวนแรงงานต่างชาติจากกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย (Ministry of Home Affairs) โดยทางการมาเลเซียจะพิจารณาจำนวนแรงงานต่างชาติ จากประเภทและขนาดของแต่ละกิจการ และชำระค่าธรรมเนียมแรงงานต่างชาติ (Levy)

 

2. เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว นายจ้างจัดหาแรงงานตามจำนวนโควต้าที่ได้รับ  ซึ่งนายจ้างอาจติดต่อแรงงานโดยตรง ติดต่อบริษัทจัดหางานในประเทศไทย หรือมอบอำนาจให้สำนักงานแรงงาน ในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) เป็นผู้ประสานให้ความช่วยเหลือ

 

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะออกปฏิบิตการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไทย

            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย โดย ดาโต๊ะ ไครุล คอร ยาห์ยา (Datuk Khairul Khar Yahya) ผู้อำนวยการฝ่ายแรงงานต่างชาติ ได้เปิดเผยแก่สื่อมวลชนว่า กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียพร้อมออกปฏิบัติการปรามปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายตามสถานที่ต่างๆ ทีมีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายอาศัยอยู่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบและสามารถระบุสถานที่ที่มีการจ้างงานแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่มีการต่อเวลาการลงทะเบียนขอบัตร E-Card ภายหลังจากที่การลงทะเบียนสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

การจ้างงาน ตำแหน่ง ผู้ประกอบอาหารไทย

(ประเภทการจ้างงานระยะสั้น 6 เดือน อนุญาตเฉพาะรัฐในคาบสมุทรมาเลเซียเท่านั้น)

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานระยะสั้น 6 เดือน

1. คนงานเดินทางเข้ามาเลเซียโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว (Social Visit Pass)

2. นายจ้างพาคนงานไปตรวจโรค โดยรายงานผลการตรวจโรค นายจ้างสามารถไปรับแบบฟอร์ม   การตรวจโรคได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำรัฐ

มาเลเซียขยายระยะเวลาโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

               มาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติ ผิดกฎหมาย (Rehiring and Relocation Illegal Immigrant Programme) ซึ่งเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ทำงานในมาเลเซียที่อยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาต (Overstay) ได้เสียค่าปรับ และจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และได้รับใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง สำหรับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ไม่เข้าร่วมโครงการนิรโทษกรรมฯ รัฐบาลจะเร่งรัดจับกุมอย่างเข้มงวด จำคุกและส่งกลับประเทศ

อย่าไปทำงานต่างประเทศ ถ้าไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

          ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีแรงงานไทยจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะพนักงานนวดประสบปัญหาในการทำงาน ทั้งการไม่ได้ค่าจ้างตามที่ตกลง ถูกหักเงินจำนวนมาก หรือต้องจ่ายเงินค่าชดเชยจำนวนมหาศาลให้กับนายจ้างหากต้องการกลับก่อนครบสัญญาจ้าง

 

ประกาศแจ้งเตือนแรงงานไทย ถูกหลอกมาทำงานในประเทศมาเลเซีย

          ขณะนี้ สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งว่า นายศิริรัตน์ ขุนทองจันทร์ หรือ

นายหนุ่ย ซึ่งปัจจุบันได้ถูกทางการไทยออกหมายจับ พร้อมด้วยพวกได้หลอกลวงผู้หางานในตำแหน่งช่างเชื่อมช่างประกอบมาทำงานในประเทศมาเลเซียจำนวนมาก โดยมีการประกาศเชิญชวนทาง Facebook และมีการเก็บเงินก่อนเดินทางรายละ 10,000 – 30,000 บาท และให้คนงานเดินทางเข้ามาเลเซียภายใน 3-5 วันหลังจากตกลง เมื่อเดินทางเข้ามาแล้วกลับไม่มีงานทำ ใครที่ต้องการกลับก็จะถูกขู่ทำร้ายจนถึงขู่จะเอาชีวิต 

 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

         เมื่อวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2559 และวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2559 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลสงฆ์ จัดกิจกรรมตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเซีย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย และเพื่อให้คนไทยในมาเลเซียมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการให้บริการ จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ รัฐยะโฮร์ รัฐมะละกา กรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐเคดาห์ และรัฐปีนัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 400 คน

ร้องทุกข์จากรัฐซาราวักอีกแล้ว

                เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากคนไทยจำนวนกว่า 10 คนในรัฐซาราวัก เนื่องจากได้ลักลอบมาทำงานนวดโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน เป็นการชักชวนจากเพื่อนให้มาทดลองทำงานก่อน แต่ปรากฏว่า พอทำงานจริงกลับไม่มีลูกค้า ได้ค่าจ้างน้อยกว่าที่ตกลง และมีการหักค่าใบอนุญาตทำงานในอัตราที่สูงทั้งที่ความจริงนายจ้างไม่ได้ทำใบอนุญาตทำงานให้ 

มาเลเซียนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

          ขณะนี้ มาเลเซียได้ดำเนินโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (Rehiring and Relocation Illegal Immigrant Programme) ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ทำงานในมาเลเซียที่อยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาต (Overstay) ได้เสียค่าปรับ และจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และได้รับใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง สำหรับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ไม่เข้าร่วมโครงการนิรโทษกรรมฯ รัฐบาลจะเร่งรัดจับกุมอย่างเข้มงวด จำคุกและส่งกลับประเทศ

 

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียจึงขอสรุปสาระสำคัญของโครงการนิรโทษกรรมฯ ดังนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนิรโทษกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 

1. ประเภท A(i) แรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานประเภท Visit Pass Temporary Employment แต่ใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้ว แต่ยังคงทำงานต่อกับนายจ้างเดิม (ที่มีชื่อระบุในใบอนุญาตทำงาน) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และต้องครบ 6 เดือนก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (สรุปง่ายๆ คือ เข้ามาทำงานแบบถูกต้อง มี Work Permit แต่เมื่อ Work Permit หมดอายุแล้วไม่กลับประเทศ ยังทำงานกับนายจ้างรายเดิม)

 

2. ประเภท A(ii) แรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานประเภท Visit Pass Temporary Employment แต่ใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้ว และยังคงทำงานต่อ แต่ไม่ได้ทำงานกับนายจ้างรายเดิม โดยทำงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และต้องครบ 6 เดือนก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (สรุปง่ายๆ คือ เข้ามาทำงานแบบถูกต้องมี Work Permit แต่เมื่อ Work Permit หมดอายุแล้วไม่กลับประเทศ และเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่)

 

3. ประเภท B แรงงานต่างชาติที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยว (Social Visit Pass) ทำงาน และ วีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุก่อนวันที่ 1 กันยายน 2558 โดยได้ทำงานกับนายจ้างปัจจุบันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และต้องครบ 6 เดือนก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (สรุปง่ายๆ คือ เข้ามาทำงานแบบไม่มี Work Permit และอยู่เกินระยะเวลาที่อนุญาตให้เข้ามาท่องเที่ยว)

 

นอกจากนี้ มาเลเซียจะไม่อนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการฯ (1) ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียโดยไม่ได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องและไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง (2) เคยมี Work Permit แต่หลบหนีนายจ้างรายเดิม (3) เคยมี Work Permit แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ (4) ได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทอื่น เช่น วีซ่านักศึกษา และ Employment Pass

 

ทั้งนี้ นายจ้างและลูกจ้างที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเสียค่าปรับและผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกับการจ้างงานแรงงานต่างชาติที่มีอยู่เดิม เช่น ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมจ้างงานแรงงานต่างชาติ (Levy) ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือไม่เคยลงทะเบียนโครงการนิรโทษกรรม (6P) เป็นต้น

 

 การเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่าย

ในการเข้าร่วมโครงการนิรโทษกรรมฯ นายจ้างต้องติดต่อบริษัทตัวแทนซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐบาลเท่านั้น สำหรับแรงงานไทย ได้แก่ บริษัท Konsortium PMF เพียงบริษัทเดียว หากมีบริษัทอื่นแจ้งว่าสามารถดำเนินการได้แสดงว่ากำลังหลอกลวงท่าน

 

สำหรับค่าใช้จ่ายต่อหัวซึ่งรวมทั้งค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 – 5,000 ริงกิตขึ้นอยู่กับประเภทของภาคประกอบการ อย่างไรก็ตาม หากมาเลเซียปรับเพิ่มค่า Levy ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

 

...ด้วยความปรารถนาดี...

 

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

โทร. +603-2145-5868 /+603-2145-6004

อีเมล์ thai_labour_office@yahoo.com

 

 

มาเลเซียเร่งจับกุมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้มาเลเซียได้ประกาศดำเนินมาตรการเข้มงวดในการจับกุมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย โดยแรงงานดังกล่าวจะถูกจับกุม เสียค่าปรับ จำคุก และถูกส่งกลับประเทศ ทั้งนี้ นายจ้างที่จ้างแรงงานโดยไม่มีใบอนุญาตจะต้องรีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้าร่วมโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (Rehiring Programme) โดยต้องมีคุณสมบัติ และเสียค่าปรับและค่าใช้จ่ายตามที่รัฐบาลกำหนด (รายละเอียดติดตามได้ในโพสต์ถัดไป) นอกจากนี้ ยังระงับการให้โควต้าจ้างแรงงานต่างชาติรายใหม่เพื่อประเมินความต้องการจำนวนแรงงานต่างชาติที่เหมาะสม

THAILAND'S PROGRESS IN COMBATING IUU FISHING

 

 

 

 

 

 

ใช้จ่ายอย่างไรดีเมื่อมาทำงานที่มาเลเซีย

          การไปทำงานในต่างประเทศเป็นที่ต้องการของคนไทยหลายๆ คน เพราะคาดหวังรายได้ที่สูงมากกว่าทำงานในบ้านเรา แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีแรงงานไทยจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาการใช้จ่ายและเมื่อกลับบ้านก็ยังมีปัญหาทางการเงินอยู่ ท่านทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะอะไร?

           ...มีหลายสาเหตุ แต่หนึ่งในนั้นก็คือ การไม่ได้จัดการกับรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน...

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Genbina Sdn Bhd

             เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.มซ.) โดย นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายธนิทธิ์ ลอยพิมาย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่  สนร. มซ. ได้เข้าเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Genbina Sdn Bhd ณ ไซต์งานที่ Setapak, Kuala Lumpur

 

สนร.มาเลเซีย ขอประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ “Smart Labour”

สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย (สนร.มซ)

ขอประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ “Smart Labour”

ซึ่งเป็นการบูรณาการด้านแรงงานที่สำคัญของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานสำหรับบริการประชาชน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของคนทำงานในยุคดิจิทัลให้เข้าถึงบริการด้านแรงงานที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

 

 

 

 

คิดให้รอบคอบก่อนไปทำงานนวด ในรัฐซาราวัก และรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย

ในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งร้องทุกข์จากพนักงานนวดไทยในรัฐซาราวักและรัฐซาบาห์เป็นจำนวนมาก หลายท่านได้ตัดสินใจเดินทางโดยที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าว เราอยากให้ท่านได้ทราบถึงข้อมูลบางประการของทั้งสองรัฐนี้

Syndicate content