สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท D.B.E. Poultry Sdn Bhd

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปเข้าพบ Dato’ Alex Ding Seng Huat กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท D.B.E. Poultry Sdn Bhd พร้อมตัวแทนคนงานไทยของบริษัทฯ  ที่เมืองซีเตียวัน รัฐเปรัก เพื่อทำความรู้จักและหารือเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานไทย 

สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท MIE Industrial Sdn Bhd

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปเข้าพบตัวแทนบริษัท MIE Industrial Sdn Bhd เพื่อหารือเกี่ยวกับการจ้างงานและปัญหาในการจ้างงานแรงงานไทย ที่เมืองเปอเงอรัง รัฐยะโฮร์ ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้พาแรงงานไทยบางส่วนเข้าร่วมการหารือด้วย

สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 6 - 9 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.

สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.มาเลเซีย) นำโดยนางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที ร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเซีย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เมืองกวนตัน รัฐปาหัง    โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสมเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย

สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.มาเลเซีย) นำโดยนางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที ร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเซีย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เมืองกวนตัน รัฐปาหัง    โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสมเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย

สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.

สนร. มาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมี ฯพณฯ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการไทยในประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทยเข้าร่วมกว่า 60 คน

สนร. มาเลเซียร่วมกับฝ่ายกงสุลฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือหน่วยงานมาเลเซีย ในรัฐซาบาห์

ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) โดย นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ ร่วมกับฝ่ายกงสุล ได้เดินทางไปราชการที่รัฐซาบาห์ เมื่อระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับหน่วยงานมาเลเซียในรัฐซาบาห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราซทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (สอท.) กับหน่วยงานมาเลเซีย ซึ่งฝ่ายกงสุล สอท.

สนร. มาเลเซียร่วมกับฝ่ายกงสุลฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือหน่วยงานมาเลเซีย ในรัฐซาราวัก

          เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย)    นำโดย นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราซทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (สอท.) กับหน่วยงานมาเลเซีย ซึ่งฝ่ายกงสุล สอท.

ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานและคณะตรวจนิเทศ สนร. มาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้ให้การต้อนรับ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ประกอบด้วย นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  นายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม และนางสาวสุนันทา บุญญกนก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ซึ่งได้เดินทางมาตรวจนิเทศ สนร.

ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เรื่อง แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย

 

 

 

ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

เรื่อง แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย

โครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติ (Rehiring Programme) จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. นี้

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตัน ซรี มุห์ยิดดีน ฮัจญี มูฮำหมัด ยัสซิน (Tan Sri Muhyiddin Hj Mohd Yassin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย ได้มีแถลงการณ์สื่อมวลชน ประกาศให้ทราบว่า การดำเนินโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย หรือ Rehiring Programme (การลงทะเบียนของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย เพื่อขอให้ทางการมาเลเซียพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตทำงาน) ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้

สนร. มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายกงสุล เยี่ยมลูกเรือประมงไทยที่เกาะ Pangkor

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำโดย นายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้เข้าเยี่ยมลูกเรือประมงไทยที่เกาะ Pangkor เมือง Sri Manjung รัฐเปรัก

สนร. มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายกงสุล เข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการ สถานกักกัน Langkap และเยี่ยมคนไทยที่สถานกักกันฯ

          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำโดย นายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการสถานกักกัน Langkap และเยี่ยมคนไทยที่สถานกักกันฯ 

สนร. มาเลเซีย ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

           เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.-12.00 น. นางสาวนิภา นิรันดร์นุต อุปทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้การต้อนรับ นายบูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เพื่อศึกษาดูงานและหารือข้อราชการกับหน่วยงาน Public Complaints Bureau ของมาเลเซีย 

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการนวดแผนไทย

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าเยี่ยมบริษัท Pusat Urut Kaki Dan Tradisional Thai Som Chai Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ PT 7332 Jalan BBN ½ B Putra Point, Bandar Baru Nilai รัฐเนกรี เซมบิลัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ประกอบการ รวมทั้งการเยี่ยมเยียมแรงงานไทยในสถานประกอบการ

รัฐบาลมาเลเซียประกาศกำหนดให้นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายค่า Levy ในการจ้างงานแรงงานต่างชาติ

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รัฐบาลมาเลเซีย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ได้ประกาศกำหนดให้นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมการจ้างงานแรงงานต่างชาติ หรือ Levy ในการจ้างงานแรงงานต่างชาติ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

ความผิดและบทลงโทษของการลักลอบทำงานในมาเลเซีย

          ตามที่กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียได้ออกปฏิบัติการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 <

สนร.มาเลเซีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

          เช้าวันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.มซ.) นำโดย นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

สนร. มาเลเซียเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.มซ.) เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราขทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (สอท.) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Malaysian Bar Council ฝ่ายกงสุล และ สนร. มาเลเซีย ร่วมเป็นวิทยากร

สนร. มาเลเซียต้อนรับท่านวิวัฒน์ ตังหงส์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ 19-21 กรกฎาคม 2560

          วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ ตังหงส์) พร้อมคณะฯ ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายวินัย ขันติวิศิษฎ์) และผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนุชน วรินทร์เสถียร) และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางมาตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ ตังหงส์) พร้อมคณะฯ ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายวินัย ขันติวิศิษฎ์) และผู้ตรวจราชการกรม   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนุชน วรินทร์เสถียร

ขั้นตอนการไปทำงานในประเทศมาเลเซียโดยถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับแรงงานทั่วไปที่เดินทางเข้ามาทำงานด้วยตนเอง) ด้วยใบอนุญาตทำงานประเภท Visit Pass (Temporary Employment)

1       นายจ้างจะต้องยื่นขอโควต้าจำนวนแรงงานต่างชาติจากกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย (Ministry of Home Affairs) โดยทางการมาเลเซียจะพิจารณาจำนวนแรงงานต่างชาติ จากประเภทและขนาดของแต่ละกิจการ และชำระค่าธรรมเนียมแรงงานต่างชาติ (Levy)

 

2. เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว นายจ้างจัดหาแรงงานตามจำนวนโควต้าที่ได้รับ  ซึ่งนายจ้างอาจติดต่อแรงงานโดยตรง ติดต่อบริษัทจัดหางานในประเทศไทย หรือมอบอำนาจให้สำนักงานแรงงาน ในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) เป็นผู้ประสานให้ความช่วยเหลือ

 

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะออกปฏิบิตการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไทย

            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย โดย ดาโต๊ะ ไครุล คอร ยาห์ยา (Datuk Khairul Khar Yahya) ผู้อำนวยการฝ่ายแรงงานต่างชาติ ได้เปิดเผยแก่สื่อมวลชนว่า กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียพร้อมออกปฏิบัติการปรามปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายตามสถานที่ต่างๆ ทีมีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายอาศัยอยู่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบและสามารถระบุสถานที่ที่มีการจ้างงานแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่มีการต่อเวลาการลงทะเบียนขอบัตร E-Card ภายหลังจากที่การลงทะเบียนสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

การจ้างงาน ตำแหน่ง ผู้ประกอบอาหารไทย

(ประเภทการจ้างงานระยะสั้น 6 เดือน อนุญาตเฉพาะรัฐในคาบสมุทรมาเลเซียเท่านั้น)

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานระยะสั้น 6 เดือน

1. คนงานเดินทางเข้ามาเลเซียโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว (Social Visit Pass)

2. นายจ้างพาคนงานไปตรวจโรค โดยรายงานผลการตรวจโรค นายจ้างสามารถไปรับแบบฟอร์ม   การตรวจโรคได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำรัฐ

Syndicate content