เมนู

 
 
 
     
 

ลิงค์...

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

     
 

ศาสนา

 
 

     ศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ศาสนาอิสลาม

 

     สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชากร มีดังนี้

        ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 60.4)

        ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 19.2)

        ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 11.6)

        ศาสนาฮินดู (ร้อยละ 6.3)

        ศาสนาอื่น ๆ (ร้อยละ 5)