เมนู

 
 
 
     
 

ลิงค์...

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

     
 

อัตราว่างงาน

 
 

อัตราการว่างงานปี 2553 เฉลี่ยร้อยละ 3.6

สำหรับปี 2552 อัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 3.7 (ว่างงาน 4 แสนคนจากจำนวนประชากรวัยทำงานประมาณ 11 ล้านคน) เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีอัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 3.3