เมนู

 
 
 
     
 

ลิงค์...

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

     
 

ข้อมูลด้านแรงงาน

 
 

ประชากรมาเลเซีย 26 ล้านคน อยู่ในวัยแรงงานประมาณ 11.35 ล้านคน (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553)

อยู่ในภาคบริการร้อยละ 51  ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 36 และภาคเกษตรร้อยละ 13 
อัตราการว่างงานปี 2553 ถัวเฉลี่ยร้อยละ 3.6