สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

 

สกุลเงินที่ใช้       : ริงกิตมาเลเซีย  (RM)

ประมาณ 3.25 ริงกิต /1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10.05 บาท/1ริงกิต (ปี 2553) 

อัตราแลกเปลี่ยน : 1 ริงกิต มีค่าเท่กับ 10.05 บาท

 

 

http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/Web%20Services/Rates/Pages/FX_Rates.aspx