สนร. มาเลเซียเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐมะละกา

               สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมดูงานบริษัท Afamosa Resort Hotel Sdn. Bhd. และบริษัท My 32 Traditional Massage (M) Sdn. Bhd. ที่รัฐมะละกา

               Afamosa Resort Hotel ตั้งอยู่ที่ Jalan Kemus, Simpang Empat 78000 Alor Gajah ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1992 โดย Datuk Lau Chir Nguan ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน โดยตั้งชื่อรีสอร์ทตามชื่อป้อมปราการ ‘Afamosa’ที่ชาวโปรตุเกสสร้าง สมัยที่เข้ามายึดครองเมืองมะละกา รีสอร์ทมีพื้นที่ขนาด 520 เฮคตาร์ ภายในรีสอร์ท จะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นสวนน้ำ สวนสัตว์ซาฟารี หมู่บ้านเคาบอย สนามขี่ม้า โรงแรม คอนโดเทล และบ้านพักตากอากาศพร้อมสระว่ายน้ำ โดยแรงงานไทยทำงานอยู่ในส่วนที่เป็นสวนสัตว์ซาฟารี และหมู่บ้านเคาบอย         

               ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจ้างงานแรงงานไทย จำนวน 30 คน ทำงานในตำแหน่งสตั๊นท์ ตำแหน่งผู้ดูแลช้าง และตำแหน่งผู้ดูแลและออกแบบการแสดงสัตว์ (Multi Animal Show) แรงงานไทยส่วนใหญ่ทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 5-10 ปี จากการพูดคุยกับแรงงานฯ ทราบว่าแรงงานฯ ต้องทำงานกะกลางวันเป็นเวลา 8 ชั่วโมง และกะกลางคืนเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งการทำงานกะกลางคืน ถือเป็นการทำงานล่วงเวลา และได้รับค่าจ้างล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

                ในส่วนของสวัสดิการ บริษัทฯ จัดเตรียมที่พักให้แรงงานฟรี มีค่าอาหารให้เดือนละ 200 ริงกิต ในกรณีเจ็บป่วย ก็สามารถเบิกค่ารักษากับบริษัทฯ ได้ มีวันหยุดพักผ่อนสัปดาห์ละ 1 วัน และมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามที่กฏหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม แรงงานฯ แจ้งให้สนร. มาเลเซียทราบว่า บริษัทฯ มักจะขอซื้อวันหยุดประจำปีของแรงงานไทย ทั้งนี้ เนื่องจากแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือเฉพาะด้าน ไม่สามารถให้แรงงานท้องถิ่น หรือแรงงานชาติอื่นมาทำหน้าที่แทนได้ หากแรงงานไทยลาหยุดพักผ่อนเป็นเวลาหลายวัน และหลายคนในคราวเดียวกัน ก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ ได้

               บริษัทฯ มีแผนการที่จะเปิดสถานให้บริการนวดแผนไทยขึ้นอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทฯ เคยเปิดให้บริการนวดแผนไทยภายในรีสอร์ท และเคยว่าจ้างพนักงานนวดไทยหลายราย แต่จำเป็นต้องปิดตัวลง เพราะมีปัญหาเรื่องพนักงานนวด และปัญหาการขอโควต้าเพื่อขอจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มจากรัฐบาลมาเลเซีย ในครั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติการจ้างงานจากกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจ้างพนักงานนวดไทยประมาณ 20 คน ซึ่งสนร. มาเลเซียได้ชี้แจงขั้นตอนการขอจ้างแรงงานไทยผ่านกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานให้บริษัทฯ แล้ว

 

 

               ออกจากเมือง Alor Gajoh ไปยังเมือง Batu Berendam สนร. มาเลเซียได้แวะเข้าเยี่ยมบริษัทนวด ชื่อ My 32 Tradisional Massage Sdn. Bhd. ตั้งอยู่ที่ No. 28, Jalan PB 1, Taman Padang Balang 75350 Batu Berendam เปิดกิจการเมื่อปี 2010 แต่ประสบปัญหา ถูกนายหน้าเถื่อนหลอกทำใบอนุญาตทำงานปลอม ต้องปิดกิจการชั่วคราว ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงานนวดไทย จำนวน 5 คน ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกคนมีประกาศนียบัตรนวด 150 ชั่วโมง

               สำหรับสวัสดิการ นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้แรงงานฟรี จัดอุปกรณ์เครื่องครัว และซื้อข้าวสารให้ แต่ต้องรับผิดชอบค่ากับข้าว และค่าน้ำค่าไฟเอง ในส่วนของค่าจ้าง บริษัทฯ แบ่งรายได้จากการนวดให้ลูกจ้างในอัตรา 50/50 โดยเฉลี่ยแล้ว แรงงานมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 3,000 ริงกิต แต่ต้องเสียค่าดำเนินการทำใบอนุญาตทำงานคนละ 4,000 ริงกิต ตามที่ได้ตกลงก่อนมาทำงานกับนายจ้าง

  ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของการจ้างงานแรงงานต่างชาติ และให้โอวาทเกี่ยวกับการวางตัวที่ดีในฐานะที่เป็นแรงงานไทย อันจะเป็นการฟื้นฟูชื่อเสียงของพนักงานนวดไทยให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป

 

                                                                  **********************