สนร. มาเลเซียเยี่ยมบริษัท Redwood Furniture รัฐยะโฮร์

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตในประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวโสพิส หมัดป้องตัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปเยี่ยมบริษัท Redwood Furniture Sdn. Bhd. ตั้งอยู่ที่ No.1, Jalan Bukit, Kawasan Miel, Seri Alam, Masai 81750 รัฐยะโฮร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของแรงงานไทย รวมทั้งเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ อันเป็นแผนการหลักในการดำเนินการส่งเสริมตลาดแรงงานของสนร. มาเลเซีย                    

 

               

     

             

 

          บริษัท Redwood Furniture Sdn. Bhd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 1992 โดย Mr. Michael Soh เป็นบริษัทรับเหมางานตกแต่งภายใน และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำหลายบริษัททุกสาขาทั่วโลก เช่น Burberry, BVLGARI, Louis Vuitton, Hermes, Rolex, COACH, Jimmy Choo เป็นต้น รวมทั้งมีการส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าใน 30 ประเทศทั่วโลก

          บริษัทฯ มีการจ้างงานทั้งแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 1,030 คน เป็นแรงงานต่างชาติประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานจากประเทศเนปาล บังกลาเทศ พม่า และไทย ซึ่งมีจำนวนแรงงานน้อยกว่าประเทศอื่น คือประมาณ 40 คน เท่านั้น โดยบริษัทฯ จัดเตรียมที่พักมีลักษณะเป็น Hostel ให้คนงานอาศัยอยู่ร่วมกัน ใกล้ที่ทำงาน สามารถเดินทางมาทำงานได้ และมีระบบดูแลในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานค่อนข้างดี มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการมาตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ปีละ 2 ครั้ง บริษัทจัดอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและป้องกันเสียงให้แก่คนงาน แต่ยังพบว่าแรงงานบางส่วนไม่ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น เช่น น้ำยาล้างตา และผ้าพันแผลไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโรงงาน

 

            

 

          สำหรับแนวโน้มความต้องการแรงงาน ทราบว่าบริษัทฯ ยังมีความต้องการจ้างแรงงานเพิ่มเติม ซึ่งสนร. มาเลเซียเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสดีสำหรับแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือและประสบการณ์ในการทำงานด้านงานไม้ ได้มีโอกาสมาทำงานกับนายจ้างที่มีความมั่นคง มีสภาพการจ้างงานที่เหมาะสม เพื่อจะได้เก็บเกี่ยว สะสมประสบการณ์ เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ สามารถพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น

 

                                                                 **********************