สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการนวดแผนไทย

                    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ฝ่ายส่งเสริมการจ้างงาน และนายไพศาล หีมสุวรรณ ผู้ประสานงานทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมบริษัท Naturich Resources Sdn. Bhd. ตั้งอยู่ที่ No. 22, Jalan SS 2/24, 47300 Petaling Jaya รัฐสลังงอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียมแรงงานไทย พร้อมทั้งทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ

                    บริษัท Naturich Resources Sdn. Bhd. ประกอบกิจการนวดเท้าและนวดแผนไทย  โดยตั้งชื่อร้านนวดว่า De Siam มีเจ้าของชื่อ นาง Oh Kim Moi ได้เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี ปัจจุบันร้าน De Siam มี 2 สาขา โดยอีกสาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่ No. 15G, Jalan Kasturi 1, Off Jalan Balakong, Batu 11, 43200 เขต Cheras รัฐสลังงอร์ มีลูกจ้างเป็นคนไทยทั้งสิ้น 20 คน สาขา Petaling Jaya จำนวน 12 คน (หญิง 9 คน ชาย 3 คน) และสาขา Cheras จำนวน 8 คน ลูกจ้างส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ได้รับการฝึกทักษะการนวดไทยจากสถาบันการนวดหลากหลายแห่งในประเทศไทย โดยนายจ้างคัดเลือกลูกจ้างโดยผ่านการแนะนำจากลูกจ้างเก่า

 

      

 

                     ในส่วนของการบริหารจัดการลูกจ้าง ได้มีการจัดคิวทำงานให้ลูกจ้างอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกพนักงานนวดได้ จากการพบปะพูดคุยกับนายจ้างและคนงานไทย รวมทั้งจากการสังเกต พบว่า ลูกค้าที่มานวดส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ ซึ่งเป็นนักธุรกิจ และมากันเป็นครอบครัว ทุกเพศวัย จะพอใจให้พนักงานนวดชายเป็นผู้นวดให้ โดยให้เหตุผลว่านวดแรงกว่าพนักงานนวดหญิง สำหรับอัตราค่าจ้าง พนักงานนวดจะได้รับค่าจ้างในอัตรา 16 ริงกิตต่อชั่วโมง และมีอัตราค่าจ้างอย่างต่ำโดยเฉลี่ยต่อเดือน 2,000 ริงกิต ซึ่งนายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างไม่เกินวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ลูกจ้างทุกคนแจ้งว่าเป็นรายได้ที่ดีกว่าการทำงานในลักษณะเดียวกันในประเทศไทย

                    สำหรับเรื่องสวัสดิการ นายจ้างได้เช่าบ้าน 2 ชั้น ซึ่งอยู่ตรงข้ามร้านนวดในอีกฝั่งถนน จัดเป็นที่พักให้แรงงานไทยพักรวมกัน โดยแยกให้พนักงานนวดหญิงพักอยู่ชั้นบน และพนักงานนวดชายพักชั้นล่าง คนงานทำอาหารกันเองโดยนายจ้างจัดเตรียมข้าวสารให้ นอกจากนี้ นายจ้างยังเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงาน ทั้งขามาและขากลับ รวมทั้งรับผิดชอบค่าทำใบอนุญาตทำงานให้กับพนักงานนวดไทยทุกคนโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายคืนเหมือนบริษัทนวดส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม นายจ้างได้หักค่ามัดจำความปลอดภัย (Security Deposit) จำนวน 3,000 ริงกิตจากแรงงาน โดยแรงงานจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืนเมื่อทำงานครบตามสัญญาจ้าง จากการพูดคุยกับพนักงานนวดไทยของบริษัทฯ จำนวน 9 คน ทุกคนแจ้งว่าพอใจกับสภาพการจ้างงาน ทุกคนมีวันหยุดประจำสัปดาห์ ซึ่งสามารถเก็บสะสมเพื่อ  ขอลายาวได้

 

    

                   

                     นายจ้างมีความพอใจการทำงานของลูกจ้างชาวไทย มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้ลูกจ้างเป็นประจำ เช่น พาออกไปทานอาหารไทยนอกสถานที่ ให้ความสนิทสนมเป็นกันเอง ลูกจ้างส่วนใหญ่ทำงานนานและผูกพันกับนายจ้าง ทราบว่านายจ้างมีความประสงค์จะจ้างแรงงานไทยเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายจ้างมีความประสงค์จะจ้างงานผ่านกรมการจัดหางานของไทยต่อไป นอกจากนี้ นายจ้างมีความต้องการให้ลูกจ้างได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วย ซึ่งสนร. มาเลเซียอยู่ระหว่างการประสานขอรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่แรงงานไทยในสถานประกอบการนวดแผนไทยในประเทศมาเลเซีย ในปีงบประมาณ 2556 นี้

 

*********************************