สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐเปรัก

                    เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2555 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวโสพิส หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปราชการที่รัฐเปรัก เพื่อเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทย ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมสถานประกอบที่มีการจ้างงานแรงงานไทย 4 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท McConnell Dowell (Malaysia) Sdn. Bhd. (2) บริษัท Trapia Malaysia Sdn. Bhd. (3) ร้าน Restoran Sri Yala และ (4) บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd

                    (1) บริษัท McConnell Dowell (Malaysia) Sdn. Bhd. เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีไซต์งานก่อสร้างตั้งอยู่ที่ Teluk Rubiah, Lumut ได้รับเหมางานในส่วนของการออกแบบและก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการนำเข้าและส่งออกแร่เหล็กให้บริษัท Vale Manufacturing Malaysia ซึ่งจะมีการลำเลียงแร่เหล็กจากประเทศบราซิล เข้ามาทำการถลุงในโรงงานภายในท่าเทียบเรือแห่งนี้ ก่อนส่งออกไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฯลฯ โดยท่าเทียบเรือดังกล่าว ถือเป็นท่าเทียบเรือขนส่งแร่เหล็กขนาดใหญ่แห่งแรกของทวีปเอเชีย และเป็นแห่งที่ 5 ของโลก

                    จากการพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทราบว่าบริษัทฯ มีการจ้างแรงงานไทยจำนวน 21 คน จะมีการนำเข้ามาอีก 18 คน แรงงานไทยส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งช่างคอนกรีต โดยมีตำแหน่งฟอร์แมน 1 คน และตำแหน่ง Supervisor อีก 1 คน แรงงานไทยทุกคนเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัท McConnell Dowel ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ในหลายประเทศ บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจในฝีมือของแรงงานไทยมาก เนื่องจากมีส่วนทำให้โครงการก้าวหน้ากว่าเดิมมาก การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด อีกทั้งยังมีคุณภาพเยี่ยม และไม่เคยประสบอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ในส่วนของแรงงานไทยก็มีความพอใจนายจ้าง เนื่องจากนายจ้างดูแลแรงงานไทยด้วยดี มีที่พักมีลักษณะเป็นเรือนแถว 2 ชั้น อยู่ไม่ไกลจากไซต์งานก่อสร้าง บริษัทฯ มีกิจกรรมสันทนาการให้แก่ลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอจากการพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทราบว่าบริษัทฯ มีการจ้างแรงงานไทยจำนวน 21 คน จะมีการนำเข้ามาอีก 18 คน แรงงานไทยส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งช่างคอนกรีต โดยมีตำแหน่งฟอร์แมน 1 คน และตำแหน่ง Supervisor อีก 1 คน แรงงานไทยทุกคนเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัท McConnell Dowel ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ในหลายประเทศ บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจในฝีมือของแรงงานไทยมาก เนื่องจากมีส่วนทำให้โครงการก้าวหน้ากว่าเดิมมาก การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด อีกทั้งยังมีคุณภาพเยี่ยม และไม่เคยประสบอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ในส่วนของแรงงานไทยก็มีความพอใจนายจ้าง เนื่องจากนายจ้างดูแลแรงงานไทยด้วยดี มีที่พักมีลักษณะเป็นเรือนแถว 2 ชั้น อยู่ไม่ไกลจากไซต์งานก่อสร้าง บริษัทฯ มีกิจกรรมสันทนาการให้แก่ลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอ

                    (2) บริษัท Trapia Malaysia Sdn. Bhd. มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Parit Buntar เป็นบริษัทเพาะเลี้ยงปลานิลและแปรรูปเป็นเนื้อปลานิลแบบฟิลเล่ระดับ Premium ส่งออกให้ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการส่งปลานิลสดขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและภัตตาคารชั้นนำบางแห่งในมาเลเซีย

                    จากการพบปะพูดคุยกับ Mr. William Kong ผู้จัดการฝ่ายโรงงานของบริษัท ทราบว่าบริษัท Trapia Malaysia เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท GenoMar AS ของประเทศนอร์เวย์ และบริษัท Dalefin Holding Sdn. Bhd. ของประเทศมาเลเซีย สำหรับชื่อบริษัท “Trapia” มีที่มาจากคำว่า Traceable Tilapia เนื่องจากสามารถสืบทราบได้จากดีเอ็นเอ (DNA) ของปลานิลที่ผ่านการแปรรูปเป็นเนื้อปลานิลได้ว่ามีการวางไข่เมื่อใด มีการเพาะเลี้ยงอย่างไร มีการให้อาหารอะไรบ้าง ถูกจับและแปรรูปเมื่อใด เป็นต้น

 

       

 

                    บริษัทฯ มีการจ้างงานแรงงานไทยจำนวน 16 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากจังหวัดในภาคอีสาน ทุกคนมีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอาหารในประเทศไทยมาก่อน ทุกคนมีความพอใจต่อสภาพการจ้างงาน เนื่องจากมีรายได้ดีกว่าทำงานในประเทศไทย ได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่ม รวมทั้งได้ฝึกภาษาอังกฤษกับบาฮาซามลายูกับเพื่อนร่วมงาน

                    ในส่วนของสวัสดิการ นายจ้างจัดที่พักให้ฟรี เป็นบ้าน 2 ชั้น อยู่ใกล้โรงงาน พักอยู่รวมกันเฉพาะแรงงานไทย แต่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบค่าอาหารเอง ซึ่งแรงงานไทยได้มีการแบ่งหน้าที่กันทำอาหาร และแชร์ค่าอาหารกัน เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาท ทุกๆ ปีบริษัทฯ จะจัดงาน Recognition Day มีการเลี้ยงอาหารลูกจ้างทุกคน มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งพาลูกจ้างไปเที่ยวนอกพื้นที่

                    (3) ร้าน Restoran Sri Yala เป็นร้านอาหาารประเภทต้มยำ ตั้งอยู่ในเมืองไทปิง (Taiping) รัฐเปรัก เจ้าของร้านเป็นชาวอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปิดดำเนินกิจการร้านอาหารมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ปัจจุบันจ้างแรงงานไทย 6 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และสงขลา จากการพบปะพูดคุยกับเจ้าของร้าน ทราบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซีย อาชีพรับราชการ รวมทั้งมีคนไทยที่ทำงานในไทปิงแวะมาทานบ้างเป็นระยะๆ

 

    

    

                    ในส่วนของสวัสดิการของแรงงานไทย นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้แรงงานฟรี เป็นห้องพัก 2 ห้องบนชั้นสองของอาคาร แยกให้แรงงานพักห้องละ 3 คน อาหารกินได้ฟรีตามต้องการ สำหรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานไทย นายจ้างได้ทำใบอนุญาตทำงานให้แรงงานตำแหน่งผู้ประกอบอาหารเท่านั้น ส่วนตำแหน่งพนักงานเสริฟ นายจ้างรับผิดชอบค่าเดินทางในการไปต่อวีซ่าท่องเที่ยวให้ ทั้งนี้นายจ้างให้เหตุผลว่า พนักงานเสริฟมักจะทำงานไม่นาน และเปลี่ยนสถานที่ทำงานบ่อย ไม่คุ้มทุนที่จะออกค่าใบอนุญาตทำงานให้

                     (4) บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. เป็นบริษัทในเครือบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy ซึ่งเป็นบริษัทที่เปิดสถานประกอบการนวดแผนไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวมาเลเซีย และมีแรงงานไทยทำงานในตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทยทั้งหมด

 

  

     

                    บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. เปิดสถานประกอบการนวดชื่อ Royal Thai Therapeutic House ตั้งอยู่ที่ No.89 & 91 Jalan Sultan Azlan Shah Utara, Taman Teh Teng Seng 31400 Ipoh เปิดบริการประมาณ 1 ปี มีลูกค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันเสาร์ - อาทิตย์ ลูกค้าต้องจองคิวล่วงหน้า จากการพบปะพูดคุยกับแรงงานไทย ทราบว่ามีแรงงานไทยทำงานในสาขานี้ 11 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกคนพอใจกับสภาพการจ้างงาน แต่บางคนเพิ่งมาทำงานได้ไม่นาน ยังมีอาการคิดถึงบ้าน

                    ในการเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทยในครั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้สอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจ้างงาน และมอบโอวาทเกี่ยวกับการปฏบัติตัวระหว่างที่มาทำงานในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งได้มอบคู่มือแรงงานไทย นิตยสารต่างๆ และอุปกรณ์กีฬาให้กับแรงงานไทยในสถานประกอบการต่างๆ นอกจากนี้ ได้มอบเอกสารส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและข้อมูลต่างๆ ของประเทศไทยแก่ผู้บริหารของสถานประกอบการด้วย