สนร. มาเลเซียร่วมงาน ทำบุญเลี้ยงพระและร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

           เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูตเป็นประธานนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจุดเทียนชัย และร้องเพลงสดุดีมหาราชาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

     

          

   ในภาคค่ำได้มีงานเลี้ยง ณ โรงแรม Royale Chulan กัวลาลัมเปอร์ โดยร่วมต้อนรับแขก ผู้มีเกียรติ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชาวไทยและสถานทูตต่างๆ เข้าร่วมถวายพระพร มีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน

ในการนี้ สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนายจ้างชาวมาเลเซียและแรงงานไทยร่วมงานด้วย

      

 

************************