สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการรับเหมาก่อสร้าง (บริษัท BAUER (Malaysia) Sdn Bhd)

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และ นางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ฝ่ายส่งเสริมการจ้างงาน ได้เข้าเยี่ยมบริษัท BAUER (Malaysia) Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ Lot 1951, Jalan Bukit Rimau, Taman Bukit Kemuning, Shah Alam รัฐสลังงอร์ เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพการจ้างงานและความเป็นอยู่ของแรงงานไทย รวมทั้งเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ เพื่อหาโอกาสขยายตลาดแรงงานไทยต่อไปด้วย

 

 

 

          บริษัท BAUER (Malaysia) Sdn Bhd เป็นบริษัทในเครือ BAUER Spezialtiefbau GmbH ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับงานก่อสร้างฐานรากอาคารชนิดพิเศษ ปัจจุบันกิจการของบริษัทจำแนกออกเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกงานรับเหมาก่อสร้าง แผนกเครื่องจักรอุปกรณ์ และแผนกทรัพยากรโดยบริษัทมีสาขามากมายในหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย อินโดนีเซีย ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เวียดนาม และจีน สำหรับสาขาประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1984 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Unit No. 506, Block G, Pusat Dagang Phileo Damansara1, Petaling Jaya รัฐสลังงอร์

          บริษัท BAUER (Malaysia) Sdn Bhd เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานของงาน จึงได้รับอนุมัติงานรับเหมาก่อสร้างฐานรากอาคารให้กับโครงการสำคัญๆ หลายโครงการ เช่น การก่อสร้างฐานรากอาคารมัสยิดปุตราจายา อาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรัฐยะโฮร์ โครงการ MRT (Mass Rapit Transit) โรงไฟฟ้าพลังถ่านหินในเมืองลูมูต รัฐเปรัก (Manjung Coal-fired Power Plant) เป็นต้น

          ในการจ้างงานแรงงานไทย บริษัทฯ จ้างแรงงานไทยโดยการนำแรงงานจากบริษัทสาขาในประเทศไทยมาทำงานในมาเลเซีย รวมทั้งมีการโยกย้ายแรงงานในบริษัทสาขาในภูมิภาค ซึ่งจากการพูดคุยกับ Plant Manager ทราบว่าปัจจุบัน มีการจ้างแรงงานไทยประมาณ 15 คน ในจำนวนนี้ มี 4 คน ทำงานในตำแหน่ง Supervisor ซึ่งควบคุมดูแลการทำงานของแรงงานท้องถิ่น แต่แรงงานไทยโดยส่วนใหญ่จะทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเสาเข็ม บริษัทฯ มีความพอใจในทักษะฝีมือและทัศนคติในการทำงานของแรงงานไทย  

 

           สำหรับเรื่องสวัสดิการและค่าตอบแทน แรงงานไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภท Expatriate มีอัตราค่าจ้างรายละมากกว่า 5,000 ริงกิตต่อเดือน บริษัทจัดเตรียมที่พัก ซึ่งเป็นอพาร์ทเมนท์ใกล้ที่ทำงาน รวมค่าน้ำค่าไฟฟรี จัดเตรียมรถยนต์ จำนวน 3 คันให้แรงงานไทยได้ใช้อย่างสะดวก พร้อมมีรถตู้บริการรับส่งระหว่างที่พักและที่ทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีงบประมาณสำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีให้แรงงานทุกคน รวมทั้งมีการจัดการฝึกอบรมระยะสั้น 1-2 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาฝีมือของแรงงานเป็นประจำทุกปีด้วย

          จากการพูดคุยกับแรงงานไทย พบว่าแรงงานไทยมีความพอใจต่อสภาพการจ้างงานและมีความสุขกับการทำงานกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นเดียวที่แรงงานไทยขอความช่วยเหลือจากสนร. มาเลเซีย คือ ขอความสะดวกในการแจ้งการเดินทางที่ด่านตรวจคนหางาน เนื่องจากแรงงานของบริษัท BAUER มักจะถูกโยกย้ายให้ไปช่วยงานในบริษัทสาขาในต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม หรือฟิลิปปินส์ โดยด่วน ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างให้สถานทูตในประเทศดังกล่าวรับรองไม่ทัน ทำให้แรงงานไทยประสบปัญหาในการแจ้งการเดินทาง และเกิดความเบื่อหน่ายต่อระบบการแจ้งการเดินทาง ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ สนร. มาเลเซียจะนำไปหารือกับกรมการจัดหางานต่อไป

          ในการเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทยในครั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ให้กำลังใจในการทำงาน และมอบโอวาทเกี่ยวกับการปฏบัติตัวระหว่างที่มาทำงานในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งได้มอบคู่มือแรงงานไทย นิตยสารต่างๆ รวมทั้งได้มอบเอกสารส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและข้อมูลต่างๆ ของประเทศไทยแก่ผู้จัดการไซต์งานด้วย