สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ปีนัง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 สำนักงานแรงงาน โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูต ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวโสพิส หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปราชการเยี่ยนคารวะกงสุลใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือข้อราชการ รวมทั้งเพื่อเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทย

สนร. มาเลเซียและรองกงสุลใหญ่ปีนัง นายจงเจริญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไป ณ ร้าน Miraku Japanese Restaurant 1st Floor, G Hotel Penang. 168A, Persiaran Gurney 1st Floor, 10250 Penang ซึ่งมีแรงงานไทย จำนวน 3 คน การหารือในครั้งนี้ มุ่งเน้นเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียและหาทางแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งการแสวงหาโอกาสการจ้างแรงงานไทยในตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะฝีมือขั้นสูงและมีรายได้สวัสดิการดี
จากการพบปะและพูดคุยกับแรงงานไทย พบว่าแรงงานทั้งหมดมาจากภาคอีสาน ซึ่งเป็นแรงงานที่มีประสบการณ์มากถึง 10 ปี เคยผ่านการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมาก่อน ในส่วนของการจ้างงานและสวัสดิการเป็นที่พอใจของแรงงาน โดยนายจ้างจัดที่พักให้ มีช่วงเวลาในการทำงานที่แน่นอน โดยร้านเปิดบริการตามเวลาห้าง

นอกจากนี้ สนร. มาเลเซียได้เข้าเยี่ยมบริษัท Thai Odyssey สาขาปีนัง ตั้งอยู่ที่ Straits Quay, Lot No. 3C-1-1 & 3C-1-2, Block C, First Floor, Jalan Seri Tanjung Pinang, Tanjong Tokong, Pulau Pinang, 10470 Georgetown ได้เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว มีผู้จัดการ และพนักงานต้อนรับ (Reception) เป็นคนมาเลเซีย มีลูกจ้างเป็นคนไทยทั้งหมดรวม 9 คน ลูกจ้างทั้งหมดมาจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ สภาพการจ้างงานเป็นที่ยอมรับของแรงงาน จากการสอบถามอัตราค่าบริการนวดที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในส่วนของสวัสดิการทางบริษัทได้จัดที่พักอาศัยให้คนงาน แยกเป็นห้องนอน ห้องอาหาร ห้องรับแขก ยังมีสระว่ายน้ำและยิมฟิตเนสรวมที่คอนโดจัดให้อีกด้วย
การเข้าเยี่ยมรองกุงสุลปีนัง สถานประกอบการและแรงงานไทยในครั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) หารือหาวิธีแก้ปัญหาด้านแรงงาน สอบถามความเป็นอยู่ เพื่อให้กำลังใจคนงาน ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้ามาทำงานและการจ้างงานที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง การเอารัดเอาเปรียบ และการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์