สนร. มาเลเซียเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทยในรัฐมะละกา

           

              เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เข้าเยี่ยมสถานประกอบการนวดแผนไทยในรัฐมะละกา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท VYV Wellness Retreat Sdb. Bhd. บริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. และบริษัท My 32 Traditional Massage (M) Sdn. Bhd. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมแรงงานไทย ตรวจสอบสภาพการจ้างงาน รวมทั้งเข้าไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทของแรงงานไทย บริษัท VYV Wellness Retreat Sdb. Bhd. มีร้านนวด ชื่อ ‘Scents & Senses’ เปิดดำเนินการเป็นเวลา 6 ปี ปัจจุบันมี 2 สาขา ได้แก่สาขา Melaka Raya และสาขา Taman kota Shah Bandar (ใกล้โรงแรม Swan Garden Hotel) มีพนักงานนวดไทยประมาณ 30 คน โดยมีพนักงานบางส่วนเดินทางมาทำงานผ่านการจัดหางานของกรมการจัดหางาน จากการพบปะพูดคุยกับแรงงานไทยของบริษัท พบว่าทุกคนมีความพอใจในสภาพการจ้างงาน บริษัทมีลูกค้าจำนวนมาก เนื่องจากเมืองมะละกาเป็นเมืองท่องเที่ยว จึงมีลูกค้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากประเทศสิงคโปร์ มาใช้บริการจำนวนมาก บริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. เป็นบริษัทนวดที่มีสาขาใหญ่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสาขามะละกา เป็นสาขาล่าสุดของบริษัท ใช้ชื่อร้านว่า ‘Royal Thai Herbal Spa & Beauty’ ตั้งอยู่ที่ Taman kota Shah Bandar สนร. มาเลเซียเดินทางเข้าเยี่ยมร้านนวดของบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. เพื่อเข้าตรวจสอบสภาพร้านและสภาพที่พักที่บริษัทจัดเตรียมให้แรงงานไทย ซึ่งบริษัทมีการขอจ้างงานแรงงานไทยผ่านกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ขณะนี้ ร้านอยู่ในระหว่างการตกแต่งภายใน มีกำหนดเปิดร้านอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 นี้ บริษัท My 32 Traditional Massage (M) Sdn. Bhd. ตั้งอยู่ที่ 28 Jalan PB1, Taman Pandang Balang, 75350 Batu Berendam, Melaka เปิดดำเนินการเมื่อปี 2010 เป็นสถานประกอบการขนาดกลาง เน้นการบริการนวดเพื่อบำบัดและแก้อาการ และเนื่องจากตั้งอยู่นอกเมือง ลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นคนท้องถิ่น ปัจจุบันมีลูกจ้าง 8 คน จ้างงานผ่านกรมการจัดหางาน 3 คน และเดินทางมาทำงานด้วยตัวเอง 5 คน สนร. มาเลเซียเดินทางเข้าเยี่ยมบริษัท เนื่องจากได้รับแจ้งจากบริษัทว่ามีพนักงานนนวดไทย จำนวน 3 คน หลบหนีออกจากสถานประกอบการ ภาพจาก CCTV พบว่า มีรถมารับพนักงานนวดทั้ง 3 ราย ณ ที่พักของแรงงาน การหลบหนีของพนักงานนวด 3 รายดังกล่าว ก่อความเสียหายแก่บริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทสูญเสียเงินมัดจำที่จ่ายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย คนละ 3,000 ริงกิต รวมเป็นเงิน 9,000 ริงกิต ค่า Levy คนละ 1,850 ริงกิต รวมเป็นเงิน 5,550 ริงกิต รวมทั้งเงินประกันค่าทดแทน เงินประกันสุขภาพ อีกจำนวนหนึ่งด้วย ที่สำคัญ คือ บริษัทต้องสูญเสียโควต้าการจ้างงานแรงงานต่างชาติ ซึ่งนายจ้างถือว่าเป็นการสูญเสียที่หนักที่สุด เนื่องจากบริษัทไม่สามารถจ้างงานพนักงานนวดรายใหม่แทนพนักงานนวดที่หนีไปได้ สนร. มาเลเซียจึงเข้าเยี่ยมแรงงานไทย เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ให้ขวัญกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งให้โอวาทแก่พนักงานนวดไทยเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของแรงงานไทยในมาเลเซีย รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานให้แรงงานไทยได้ทราบด้วย