สนร. มาเลเซียร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

 

              เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 สนร.มาเลเซียร่วมกับสมาคมผู้ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย หรือกลุ่มต้มยำไทยคลับเดิม (TYT) ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ สมาคมผู้ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย กำปงบารู ในกิจกรรมดังกล่าว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นาย ธนิทธิ์ ลอยพิมาย ได้รับเกียรติให้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยทางสมาคมมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคน ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจ ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในการร่วมงานครั้งนี้ สนร.มาเลเซีย นำโดย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯได้ให้การสนับสนุนของขวัญ อาหาร และของหวานให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงาน รวมทั้งร่วมร้องเพลงและ เล่นกิจกรรมกับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เช่น แข่งเป่าลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี เกมส์ใบ้หัวหางตอบ เกมส์ปิดตากินกล้วย และเกมส์ปิดตาแต่งหน้า สร้างสีสันและเสียงเฮฮาอย่างสนุกสนาน