แรงงานไทยที่จะเดินทางมาทำงานในประเทศมาเลเซีย จะต้องไปรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ สถานพยาบาลที่ติดตั้งระบบ FWCMS ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป

          ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป แรงงานไทยที่ได้รับติดต่อจากนายจ้างให้เดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย (ยกเว้นแรงงาน ประเภท Expatriate และแรงงานตำแหน่งผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารประเภทต้มยำ ซึ่งขอใบอนุญาตทำงานแบบ 3 เดือน) ก่อนยื่นเอกสารสำเนาหนังสือเดินทางให้นายจ้างขอ Calling Visa แรงงานไทยจะต้องเข้าไปรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ สถานพยาบาลที่ติดตั้งระบบ FWCMS ซึ่งขณะนี้ ที่ประเทศไทย มีสถานพยาบาลที่ติดตั้งระบบฯ 2 แห่ง ดังนี้ 

โรงพยาบาล และเบอร์ติดต่อ 

1. โรงพยาบาล นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000 โทร: +66883125624 /+6642241956 

อีเมล์: pattharaporn@wattanahospital.net


2. โรงพยาบาลเอกชัย 99/9 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 

โทร: +66818956451 /+6634417900 

อีเมล์: nath.eu@ekachaihospital.com

3. โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 

เลขที่ 1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

โทร: +66251441409 /+6625383606

อีเมล์: nopparat_@hotmail.com

 

          สนร. มาเลเซียจึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 03-2145 5868/ 03-2145 6004 หรือ E-mail: thai_labour_office@yahoo.com หรือ Facebook: สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย อ่านข้อมูลเกี่ยวกับระบบ FWCMS เพิ่มเติมได้ที่ http://malaysia.mol.go.th/node/558 


 

*******************************