ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจนิเทศสนร. มาเลเซีย

 

         เมื่อวันที่ 22-23 พ.ค. 58 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธนิช นุ่มน้อย) และคณะ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน (นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช) ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายสุวิทยา จันทวงศ์) และนักวิชาการแรงงานชำนาญการ (นางสาวกนิษฐา ศรีรอต) ซึ่งเดินทางมาตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

 

 

         สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้บรรยายสรุปสถานการณ์แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข รวมทั้งรับข้อแนะนำการดำเนินงานจากคณะผู้ตรวจราชการฯ และได้นำคณะฯ เยี่ยมแรงงานไทยที่มาทำงานในมาเลเซีย 2 สาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่

        (1) บริษัท Acre Works Sdb. Bhd. มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ M-3-10 Plaza Damas, No. 60 Jalan Sri Hartamas 1, 50480 Kuala Lumpur ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างปัจจุบัน บริษัทฯ มีแรงงานไทยจำนวนประมาณ 120 คน ในตำแหน่ง Superintendant, Supervisor และ Rigger ทำงานในโครงการหลัก 2 โครงการของบริษัทฯ ได้แก่

             • โครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายอำปัง (Extension of Light Rail Transit (LRT) System for Kuala Lumpur Facilities Works) - Package A และ Package B

             • โครงการ Mass Rapid Transit หรือ MRT สาย Sungai Buloh – Kajang (V3), (V5) และ (V8) ทั้ง LRT และ MRT เป็นโครงการของรัฐบาลมาเลเซีย

 

 

        (2) บริษัท Thai Odyssey Sdn. Bhd. มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ S12A, 2nd Floor Centrepoint, 3 Lebuh Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor บริษัท Thai Odyssey Sdn. Bhd. ประกอบกิจการนวดแผนไทย มี Mr. Leon Chuah เป็นกรรมการผู้จัดการ เปิดดำเนินการเมื่อปี 2004 ปัจจุบันบริษัทฯ มีร้านนวดทั้งสิ้น 43 สาขา ประกอบด้วยร้านนวดในรัฐสลังงอร์ 20 สาขา กรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สาขา รัฐยะโฮร์ 6 สาขา รัฐปีนัง 3 สาขา รัฐเนกรี เซมบิลัน 2 สาขา รัฐซาบาห์ 2 สาขา และรัฐมะละกา 1 สาขา ส่วนใหญ่ร้านนวดของบริษัทจะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจ้างงานพนักงานนวดไทยประมาณ 400 คน

         นอกจากนี้ สนร.มาเลเซีย ได้พาคณะฯเทียวตามสถานที่ดึงดูดในกรุงกัวลาลัมเปอร์อีกด้วย

 

 

***************************