สนร. มาเลเซียนำผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในเมือง Ipoh และ Alor Gajah

           เมื่อวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2558 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มซ.) โดยนายธนิทธิ์ ลอยพิมาย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับนายสมบัติ นิเวศรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อตรวจคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ รับทราบสภาพปัญหา สภาพการทำงาน และการดำรงชีวิตขณะทำงานในต่างประเทศ ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้มีโอกาสนำผู้ตรวจราชการฯ และคณะ เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจ้างงานแรงงานไทย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. และ A’Famosa Resort Hotel Sdn. Bhd.

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สนร. มซ. ร่วมกับคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. เป็นสถานประกอบการนวดในเมืองอีโปห์ โดยมี Mr. Jack Ng Chong Ming เจ้าของบริษัท รวมทั้งพนักงานนวดไทย จำนวน 10 คน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในการนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ตรวจสอบสถานที่ทำงาน และสถานที่พักของคนงานอย่างละเอียด พร้อมทั้งได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย

          วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 สนร. มซ. ร่วมกับคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมบริษัท A’Famosa Resort Hotel Sdn. Bhd. ที่เมือง Alor Gajah รัฐมะละกา เป็นรีสอร์ทที่มีพื้นที่ 520 เฮคตาร์ ภายในรีสอร์ท จะแบ่งเป็นส่วนที่เป็น สวนน้ำ สวนสัตว์ซาฟารี หมู่บ้านคาวบอย สนามขี่ม้า โรงแรม คอนโดเทล และบ้านพักตากอากาศ โดยแรงงานไทยทำงานอยู่ในส่วนที่เป็นสวนสัตว์ซาฟารี และหมู่บ้านคาวบอย

          ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจ้างงานแรงงานไทย จำนวน 17 คน ทำงานในตำแหน่งสตั๊นท์ ตำแหน่งผู้ดูแลช้างและตำแหน่งผู้ดูแลและออกแบบการแสดงสัตว์ ส่วนใหญ่ทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 5-10 ปี จากการพูดคุยกับแรงงานฯ ทราบว่าขณะนี้แรงงานฯ มีปัญหาในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน เนื่องจากทางการมาเลเซียมีมาตรการใหม่ โดยกำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ถือใบอนุญาตทำงานประเภท Employment Pass หรือ Expatriate ต้องมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและหนังสือผ่านงาน ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ไม่มี อย่างไรก็ตาม จากการเจรจากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ ได้รับแจ้งว่าบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนมาขอใบอนุญาตทำงานประเภท Visit Pass (Temporary Employment) แทนใบอนุญาตทำงานประเภทเก่าให้แรงงานไทย ซึ่งถึงแม้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ Levy แต่มีความสะดวกสบายในการต่ออายุใบอนุญาตฯ มากกว่า