สนร. มาเลเซียเข้าพบผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงานอลอร์สตาร์ หารือเกี่ยวกับค่าจ้างค้างจ่ายของแรงงานไทย

             เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มซ.) โดยนายธนิทธิ์ ลอยพิมาย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานประจำเมืองอลอร์สตาร์ รัฐเคดาห์ เพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีค่าจ้างค้างจ่ายของแรงงานไทย 4 คน ซึ่งทำงานในตำแหน่ง คนงานภาคการเพาะปลูก/คนงานในสวนยาง ในเมืองอลอร์สตาร์

 

 

 

 

          ในการเดินทางเพื่อประชุมหารือในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายอิสกันดาร์ บิน จัสซา (Iskandar Bin Jassa) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สนง. อลอร์สตาร์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบริษัท Felda สาขา Bukit Tembaga ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักด้วยดี แม้ว่าผู้รับเหมาช่วง (Contractor) ซึ่งเป็นนายจ้างโดยตรงจะไม่เข้าร่วมการหารือก็ตาม ทั้งนี้ หลังจากที่เจ้าหน้าที่สนง. อลอร์สตาร์ ได้มีการบันทึกปากคำคนงาน รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่ฯ จะได้มีหนังสือออกคำสั่งให้ผู้รับเหมาหลักจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้คนงาน รวมทั้งจะติดตามค่าจ้างอีกบางส่วนกับผู้รับเหมาช่วงต่อไป