สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทย พร้อมพบตัวแทนนายจ้าง หารือเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานไทย

       เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มซ.) โดยนายธนิทธิ์ ลอยพิมาย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท VKPT Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นคนงานที่เดินทางมาทำงานผ่านบริษัทจัดหางาน เอ็ม. ดี. ซี. เอเย่นซี จำกัด ที่เมืองชาห์ อลัม รัฐสลังงอร์ สืบเนื่องจากได้รับการร้องทุกข์จากแรงงานไทยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับที่พักแห่งใหม่ที่นายจ้างจัดหาให้ เนื่องจากที่พักมีสภาพเก่า เสื่อมโทรม และมีตัวเรือดอยู่เป็นจำนวนมาก

 

  

 

 

 

       สนร. มซ. ได้นัดพบตัวแทนบริษัทฯ Mr. Baskaren ตำแหน่ง Operations Manager เพื่อหารือและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่พักของแรงงานไทย ในเบื้องต้น ตัวแทนบริษัทฯ ชี้แจงว่า ที่พักเดิมที่อาศัยหมดสัญญาเช่า และไม่สามารถต่อสัญญาฯ ได้เนื่องจากเจ้าของบ้านเซ็นสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นแล้ว ประกอบกับที่พักในเมืองชาห์ อลัม ค่อนข้างหายาก บริษัทฯ จึงย้ายแรงงานไทยมาอยู่ที่นี่ สำหรับการแก้ไขปัญหา บริษัทฯ ขอเวลา 1 สัปดาห์เพื่อหาที่พักแห่งใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ไม่รับประกันว่าจะหาได้หรือไม่ และมีสภาพเป็นที่พอใจหรือไม่ ทั้งนี้ หากที่พักใหม่ที่หาได้มีสภาพที่ไม่ดีเพียงพอ คนงานจะต้องพักอยู่ที่เดิม แต่บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการดูแลปรับปรุงสภาพที่พัก รวมทั้งการทำความสะอาดและการกำจัดตัวเรือด

       ระหว่างที่กำลังหารือ บริษัทฯ ได้มีการส่งช่างมาติดหลอดไฟและพัดลมเพิ่มเติม และตัวแทนบริษัทฯ รับปากว่าจะนำเตียงเหล็กจำนวน 5 เตียงมาให้คนงาน รวมทั้งจะส่งคนมาทำความสะอาดที่พักภายในเย็นวันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตัวแทนบริษัทฯ ขอให้คนงานกลับไปทำงานตามปกติ เนื่องจากคนงานหยุดงานเป็นเวลาหลายวันแล้ว ซึ่งคนงานรับปากว่าจะไปทำงานตามปกติในวันจันทร์ ที่ 7 ก.ย. 58 เป็นต้นไป

       ในช่วงตอนเย็นของวันที่ 5 ก.ย. สนร. มซ. ได้รับแจ้งจากคนงานว่าได้รับเตียงเหล็ก 5 เตียงแล้ว แต่คนงานก็ขอให้ สนร. มซ. ติดตามการแก้ไขปัญหาที่พักในระยะยาวกับทางบริษัทฯ ซึ่ง สนร. มซ. จะได้ติดตามกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

 

*********************