สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมแรงงานไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์

เมื่อวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2558 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.มซ.) โดย นายชัยยศ อยู่ทรัพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายธนิทธิ์ ลอยพิมาย ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ สนร. มซ. ได้เข้าเยี่ยมแรงงานไทยและพบตัวแทนนายจ้างในสถานประกอบ 5 แห่ง ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นบริษัทก่อสร้าง 1 แห่ง ร้านนวด 2 แห่ง และร้านอาหาร 2 แห่ง

จากการพบปะกับตัวแทนนายจ้าง พบว่า บริษัท Acre Works Sdn Bhd. ซึ่งเป็น Sub-contractor ในโครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายอำปัง (Extension of LRT Ampang Line) และโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ Mass Rapid Transit (MRT) มีความพอใจในทักษะฝีมือแรงงานไทยมาก ซึ่งประสบการณ์และทักษะเฉพาะด้านการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าของแรงงานไทย โดยเฉพาะตำแหน่ง Launching Superintendent, Launching Gantry Officer และ Rigger มีส่วนส่งเสริมในการดำเนินการก่อสร้างของบริษัทเสร็จตามกำหนด ขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเก็บงาน และกำลังทยอยส่งแรงงานไทยกลับประเทศ แต่จะดำเนินการจ้างงานแรงงานไทยอีกครั้งในการดำเนินโครงการ MRT สาย 2 ในปี 2016

จากการเข้าเยี่ยมแรงงานภาคบริการ ตำแหน่ง พนักงานนวด บริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. สาขา Sri Hartamas และบริษัท Thai odyssey Sdn. Bhd. สาขา Centre Point พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ประกอบกับเกิดวิกฤติค่าเงินริงกิตมาเลเซียตกต่ำ ทำให้มีรายได้ส่งกลับบ้านน้อยกว่าเดิม จึงเกิดอาการเครียด และไม่มีกำลังใจจะทำงาน ฝ่ายนายจ้างประสบปัญหาแรงงานหนีกลับ สนร.มซ. จึงแนะนำให้บริษัทสร้างแรงจูงใจ ด้วยการปรับค่าจ้าง การให้เงินรางวัลตอบแทน รวมทั้งการปรับสวัสดิการของแรงงานให้ดีขึ้น คาดว่าน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง

สำหรับสถานประกอบการร้านอาหารไทย สนร.มซ. ได้เข้าเยี่ยมร้าน Busaba Thai สาขา Sunway และร้าน Rosdet ที่ Kampung Baru ซึ่งมีประวัติการจ้างงานแรงงานไทยเป็นระยะเวลายาวนาน แม้จะมีรูปแบบและบรรยากาศร้านที่แตกต่างกัน แต่แรงงานไทยของทั้งสองร้านได้รับการปฏิบัติจากนายจ้างเหมือนกัน คือให้โอกาสลูกจ้าง โดยเฉพาะลูกจ้างที่ขยันขันแข็งและมีความกระตือรือร้นได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ จนสามารถไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงกว่า รวมทั้งดูแลลูกจ้างเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว