ประกาศแจ้งเตือนแรงงานไทย ถูกหลอกมาทำงานในประเทศมาเลเซีย

          ขณะนี้ สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งว่า นายศิริรัตน์ ขุนทองจันทร์ หรือ

นายหนุ่ย ซึ่งปัจจุบันได้ถูกทางการไทยออกหมายจับ พร้อมด้วยพวกได้หลอกลวงผู้หางานในตำแหน่งช่างเชื่อมช่างประกอบมาทำงานในประเทศมาเลเซียจำนวนมาก โดยมีการประกาศเชิญชวนทาง Facebook และมีการเก็บเงินก่อนเดินทางรายละ 10,000 – 30,000 บาท และให้คนงานเดินทางเข้ามาเลเซียภายใน 3-5 วันหลังจากตกลง เมื่อเดินทางเข้ามาแล้วกลับไม่มีงานทำ ใครที่ต้องการกลับก็จะถูกขู่ทำร้ายจนถึงขู่จะเอาชีวิต 

 

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียจึงขอแนะนำวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเดินทางมาทำงานในมาเลเซียที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ตัวท่าน ญาติพี่น้องหรือเพื่อนต้องตกเป็นเหยื่อ ดังนี้

 

1.    ท่านต้องอายุไม่เกิน 45 ปี มาเลเซียกำหนดให้แรงงานต่างชาติที่จะมาทำงานที่มาเลเซียต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี (ยกเว้นแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประเภทผู้เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งถือใบอนุญาตทำงานประเภท Employment Pass) โดยจะไม่ออก Work Permit ให้ ดังนั้น หากท่านอายุเกิน 45 ปี     อย่าเสียเวลาเดินทางมาที่มาเลเซีย

 

2. ท่านต้องตรวจสุขภาพก่อนเดินทางกับโรงพยาบาลที่กำหนด ปัจจุบันมีเพียง   3 โรงพยาบาลเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางมาทำงานที่มาเลเซีย ได้แก่ คือ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา (อุดรธานี) โรงพยาบาลเอกชัย (สมุทรสาคร) และโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 (กรุงเทพฯ) หากนายจ้างบอกให้ท่านไปตรวจโรงพยาบาลอื่นขอใบรับรองแพทย์จากคลีนิคใดก็ได้หรือบอกไม่ต้องตรวจสุขภาพแสดงว่าท่านกำลังถูกหลอกลวง

 

3. ท่านต้องได้รับเอกสารนำจากกรมการตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียให้ไปทำ   วีซ่า เอกสารดังกล่าวเป็นภาษามาเลเซียหัวข้อ Permohonan Visa Dengan Rujukan ซึ่งท่านจะได้รับเอกสารฉบับนี้อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ภายหลังจากที่ท่านตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลตามข้อ 2 แล้ว โดยในเอกสารดังกล่าวนี้จะระบุชื่อ – นามสกุล  ตำแหน่งที่จะมาทำงาน สัญชาติ และเลขหนังสือเดินทางของท่านอย่างชัดเจน พร้อมระบุสถานที่ที่ท่านต้องไปขอวีซ่า

 

4. ท่านต้องไปทำวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลมาเลเซียประจำประเทศไทย ภายหลังจากท่านได้รับหนังสือตามข้อ 3 ท่านต้องไปสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียในกรุงเทพ หรือสถานกงสุลในจังหวัดสงขลา (ตามที่ระบุในหนังสือ) ด้วยตัวเองเพื่อไปขอทำ Single Entry Visa             (วีซ่า 3 เดือน)  

 

นอกจากนี้ ท่านต้องขอสัญญาจ้างและตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบ และอย่าหลงเชื่อเดินทางเข้ามาเพราะการคำนวณแต่รายได้ที่จะได้รับจากการโฆษณาชวนเชื่อโดยไม่ได้ผ่านขั้นตอนดังกล่าวเพราะท่านหรือคนที่ท่านรู้จักอาจจะตกเป็นเหยื่อรายต่อไป

 

หากท่านไม่แน่ใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย หรือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 

ด้วยความปรารถนาดี

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

โทร. +603 2145 5868, +603 2145 6004

อีเมล์. thai_labour_office@yahoo.com