อย่าไปทำงานต่างประเทศ ถ้าไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

          ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีแรงงานไทยจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะพนักงานนวดประสบปัญหาในการทำงาน ทั้งการไม่ได้ค่าจ้างตามที่ตกลง ถูกหักเงินจำนวนมาก หรือต้องจ่ายเงินค่าชดเชยจำนวนมหาศาลให้กับนายจ้างหากต้องการกลับก่อนครบสัญญาจ้าง

 

          สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างมาก ก็คือ การตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศโดยไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร มีจำนวนไม่น้อยตกลงจากการชักชวนด้วยวาจาของคน  ที่ไม่รู้จัก หรือเพียงอ่านประกาศตามเฟสบุ๊คหรือข้อความทางไลน์ โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าคนโพสต์เป็นใคร  ที่ทำงานอยู่ที่ไหน ที่พักเป็นยังไง รับรู้เพียงอย่างเดียวว่าจะได้เงินเท่าไหร่ ซึ่งแน่นอนคนชักชวนก็จะบอกแต่ด้านดีๆ ได้เงินดี ลูกค้าเยอะ มีประกันรายได้ ทุกอย่างสวยงาม แต่ไม่บอกหรอกว่าต้องทำงานหนักขนาดไหน ลูกค้ามีเยอะเฉพาะช่วงใด ถูกหักเงินมากน้อยเพียงใด ประกันรายได้กี่เดือน สถานที่ทำงาน ที่พักโทรมเพียงใด ฯลฯ 

 

          และรู้หรือไม่ คนที่ไปชักชวนท่านมักจะได้ค่าหัวจากนายจ้าง หรืออาจต้องการให้ท่านมาเป็นทายาทเพื่อตัวเองจะได้กลับบ้านได้ นั่นคือ เขาได้ประโยชน์จากการเอาเราไปทำงานให้นายจ้าง

 

           ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเกิดข้อพิพาทกัน ท่านได้ค่าจ้างไม่ตรง หรือถูกหักเงินเกินกว่าที่ตกลง และก็ไม่สามารถทำอะไรนายจ้างได้เพราะไม่มีสัญญาจ้าง นายจ้างสามารถอ้างเอาว่าท่านตกลงแล้ว หรืออาจมีสัญญาจ้าง แต่เป็นสัญญาที่ท่านถูกเอาเปรียบอย่างรุนแรงเพราะเซ็นโดยไม่ได้ไต่ตรองอย่างละเอียด

 

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียจึงขอเตือนให้ทุกท่านที่จะตัดสินใจไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย ขออ่านสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน อย่าตกลง ไปทำงานด้วยวาจาเด็ดขาด ขอย้ำ!!! อย่าตกลงไปทำงานด้วยวาจาเด็ดขาด อย่าเชื่อใจใคร และเมื่อมีสัญญาแล้ว ขอให้ท่านอ่านสัญญาโดยละเอียด และให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้เป็นพิเศษก่อนเซ็นสัญญา

 

1. ค่าจ้าง ทั้งอัตราค่าจ้าง วันที่จ่ายค่าจ้าง การรับประกันค่าจ้าง และการยกเลิกประกันค่าจ้าง

2. ชั่วโมงทำงานและวันหยุด ทำงานวันละกี่ชั่วโมง วันไหนบ้าง มีสิทธิหยุดกี่วันต่อสัปดาห์

3. การหักเงินรายเดือน ท่านต้องถูกนายจ้างหักเงินเดือนละเท่าไหร่ ลองคำนวณดูว่าท่านจะเหลือเงินเดือนละเท่าใด จะใช้ชีวิตอยู่ได้เพียงพอไหม จะพอส่งเงินกลับบ้านได้หรือไม่

4. การยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด  ท่านต้องจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับนายจ้างเท่าไหร่ ข้อนี้สำคัญมาก มีนายจ้างจำนวนมากเรียกเงินจำนวนมหาศาล ถึงขั้น 1-2 แสนบาทก็มี

 

ที่สำคัญ ท่านก็ต้องขออ่านสัญญาล่วงหน้าและหาผู้ที่สันทัดด้านภาษาอังกฤษแปลให้ท่านเข้าใจเสียก่อน จำไว้ว่าก่อนเซ็นสัญญาจ้างเรายังอยู่เหนือนายจ้างอยู่ ดังนั้น ท่านต้องไตร่ตรองก่อนจะตกลงไปทำงานกับนายจ้าง อย่าเกรงใจนายจ้างหรือคนมาชวนให้ท่านรีบเซ็นสัญญาและไม่ให้สำเนาสัญญาจ้างกับท่าน ซึ่งนั่นอันตรายที่สุด เพราะท่านต้องผูกพันตัวเองกับเงื่อนไขที่ท่านอาจรับไม่ได้ ถ้าท่านไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ขอให้บอกปัดไปเลย อย่าคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร 

 

           จริงอยู่ แม้จะมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร นายจ้างบางรายก็ยังเอาเปรียบได้อยู่ดี แต่อย่างน้อยท่านก็ยังสามารถขอความช่วยเหลือจากทางการมาเลเซียได้ และสามารถต่อสู้คดีความได้  หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ตกลง

 

          แต่ถ้าไม่มีสัญญาจ้างเลย เป็นเพียงการตกลงด้วยวาจา ยังไงก็เสียเปรียบ เพราะท่านมีภาระจะต้องพิสูจน์เยอะมาก จะช่วยเหลือก็ยาก ยิ่งเจอนายจ้างประเภทมาเฟียขู่คุกคามด้วย สถานการณ์จะยิ่งลำบาก

 

          ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม 

 

...ขอให้ท่านไปทำงานโดยมีสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น!! 

...และ SAY NO!! กับการตกลงไปทำงานด้วยวาจา

 

...ด้วยความปรารถนาดี...