การขอใบอนุญาต กรณีการจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้าไทย