เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วควาว ประจำสำนักงานแรงงาน 1 ตำแหน่ง