สนร. มาเลเซียร่วมกับฝ่ายกงสุลฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือหน่วยงานมาเลเซีย ในรัฐซาราวัก

          เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย)    นำโดย นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราซทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (สอท.) กับหน่วยงานมาเลเซีย ซึ่งฝ่ายกงสุล สอท. จัดให้มีขึ้น เพื่อผลักดันความร่วมมือในการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ และผู้ที่ตกทุกข์ในพื้นที่ห่างไกล ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญดังนี้

 

         ทั้งนี้ จากการพบปะหารือหน่วยงานต่างๆ ของมาเลเซีย ทุกหน่วยงานพร้อมให้ความร่วมมือกับ สอท. หากมีคนไทยถูกจับกุมหรือประสบปัญหา และพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายนายหน้าที่คอยแสวงประโยชน์จากกลุ่มลูกเรือไทยที่หลบหนีการถูกบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงและตกค้างในรัฐซาราวัก