สนร. มาเลเซียร่วมกับฝ่ายกงสุลฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือหน่วยงานมาเลเซีย ในรัฐซาบาห์

ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) โดย นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ ร่วมกับฝ่ายกงสุล ได้เดินทางไปราชการที่รัฐซาบาห์ เมื่อระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับหน่วยงานมาเลเซียในรัฐซาบาห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราซทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (สอท.) กับหน่วยงานมาเลเซีย ซึ่งฝ่ายกงสุล สอท. จัดให้มีขึ้น เพื่อผลักดันความร่วมมือในการช่วยเหลือคนไทยเหยื่อค้ามนุษย์ และผู้ที่ตกทุกข์ในพื้นที่ห่างไกล ได้ประกอบกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

  

ข้าเยี่ยมคารวะนายกสมาคมทนายความรัฐซาบาห์                 เข้าเยี่ยมคารวะ รอง ผบ. สนง. ตรวจคนเข้าเมืองรัฐซาบาห์

  

เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานรัฐซาบาห์        จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายอาสาสมัครคนไทย

ทั้งนี้ จากการพบปะหารือหน่วยงานต่างๆ ของมาเลเซีย ทุกหน่วยงานพร้อมให้ความร่วมมือกับ สอท. หากมีคนไทยถูกจับกุม ประสบปัญหา รวมทั้งแรงงานไทยที่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน 

สำหรับแรงงานไทยที่กำลังทำงานอยู่ในรัฐซาบาห์ และประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน ติดต่อ สนร. มาเลเซียได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 03–2145 5868/03–2145 6004 หรืออีเมล์ thai_labour_office@yahoo.com หรือ facebook สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย