สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Acre Works Sdn Bhd

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา     แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้เดินทางไปพบ Puan Salina Ahmad ผู้อำนวยการ บริษัท Acre Works Sdn Bhd และเจ้าหน้าที่จากแผนกต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมแรงงานไทย รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการจ้างงานและปัญหาในการจ้างงานแรงงานไทย    ที่เมืองเซอร์ดัง (Serdang) รัฐสลังงอร์ ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้พาแรงงานไทยเข้าร่วมการหารือด้วย
 
 
 
 ในการพบปะหารือครั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ให้โอวาทและความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในประเทศมาเลเซียให้คนงานไทย ตลอดจนสอบถามสภาพปัญหาที่พบในระหว่างการทำงาน ซึ่งจะได้นำไปหารือกับบริษัทฯ หาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

 

*****************************