สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Siam Sanctuary Sdn Bhd

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้เข้าเยี่ยมพนักงานนวดไทย บริษัท Siam Sanctuary Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ B-1-3A, Vantage Desiran, Jalan Desiran Tanjung, Tanjung Tokong, รัฐปีนัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ รวมทั้งการเยี่ยมเยียมแรงงานไทยในสถานประกอบการ จากการเข้าเยี่ยม พบว่าบริษัทฯ มีการจ้างงานพนักงานนวดไทยจำนวน 7 คน ทุกคนเดินทางมาทำงานด้วยตนเอง แต่ผ่านการรับรองสัญญาจ้างกับ สนร. มาเลเซีย 

          ในโอกาสนี้ สนร. มาเลเซียได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะมาตราที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจ้างงานแรงงานต่างชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำใบอนุญาตทำงาน ตลอดจนการคุ้มครองแรงงานต่างชาติในประเทศมาเลเซีย