สนร. มาเลเซียร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๒ นางนวรัตน์  บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทางศาสนา ประกอบด้วยพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำบุญและตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธาน มีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่และชุมชนชาวไทยในมาเลเซียรวม ๗๐ คน เข้าร่วมงานด้วย