สนร. มาเลเซียเตือนแรงงานไทยก่อนมาทำงานในมาเลเซีย

          จากที่รัฐบาลมาเลเซียได้ผ่อนปรนนโยบายและเงื่อนไขในการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ของแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผนการ 6P) ส่งผลให้ภาคประกอบการที่ไม่เปิดพิจารณาอนุญาตก่อนหน้านี้ ซึ่งมีตำแหน่งพนักงานนวดสปารวมอยู่ด้วยนั้น เปิดให้นายจ้างไปยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างชาติฯ ได้ โดยเปิดโอกาสไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2555

ด่วน! รัฐบาลมาเลเซียเปิดพิจารณาใบอนุญาตทำงานตำแหน่งพนักงานนวดสปาสำหรับแรงงานที่ลงทะเบียน 6P แล้ว

                    จากที่รัฐบาลมาเลเซียได้เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียนแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผนการ 6P) เพื่อขอเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือขอเดินทางกลับประเทศ ซึ่งขณะนี้แผนการ 6P กำลังดำเนินการขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน โดยได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 โดยให้นายจ้างยื่นแบบฟอร์มขอจ้างงานแรงงานต่างชาติได้ที่ศูนย์ครบวงจร (One Stop Centre) กระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ณ เมืองปุตราจายา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฯ จะพิจารณาใบอนุญาตทำงานเฉพาะแรงงานใ

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการรับเหมาก่อสร้าง (บริษัท Acre Works Sdn Bhd)

                    เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ฝ่ายส่งเสริมการจ้างงาน ได้เข้าเยี่ยมบริษัท Acre Works Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ M-3-10 Plaza Damas, No.

สนร. มาเลเซียเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐซาราวัก (2)

                    เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 สนร. มาเลเซีย โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปเยี่ยมสถานประกอบการประเภทก่อสร้างที่เมืองกุชิง รัฐซาราวัก โดยได้ไปเยี่ยมบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 2 บริษัท คือ บริษัท Global Upline Sdn Bhd และบริษัท Naim Holding Berhad

ด่วน! รัฐบาลมาเลเซียเชิญชวนแรงงานผิดกฎหมายในรัฐซาราวักลงทะเบียนแผนการนิรโทษกรรมฯ ภายใน 31 ธ.ค. 54

                   ตามที่รัฐบาลมาเลเซีย นำโดยรัฐบาลส่วนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ได้ประกาศแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย (แผนการ 6P) เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติฯ ไปลงทะเบียนเพื่อขอเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือเดินทางกลับประเทศต้นทาง โดยได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียน เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ขณะนี้กำลังดำเนินการขั้นตอนที่ 2 การทำให้ถูกต้อง โดยตามกำหนดการของรัฐบาลฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 10 มกราคม 2554

 

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมสถานประกอบการในรัฐซาราวัก (1)

                    เมื่อระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกับนายสมพงษ์ กางทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายกงสุล) ได้เดินทางไปราชการที่รัฐซาราวัก เพื่อเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานไทย เพื่อรับทราบสภาพการจ้างงาน ดูแลความเป็นอยู่ และแสวงหาโอกาสการจ้างแรงงานไทย ในการนี้ สนร. มาเลเซียได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมสถานประกอบการร้านอาหารที่มีการจ้างงานแรงงานไทย 2 แห่ง ได้แก่ ร้าน Lok Thian Restaurant และร้าน Pandan Thai Delight

 

 

สนร. มาเลเซีย ขอเชิญชวนให้แรงงานไทยที่ลงทะเบียน 6P รีบมาทำเอกสารเดินทางเพื่อเดินทางกลับ

                          จากที่รัฐบาลมาเลเซียได้เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียนแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผนการ 6P) เพื่อขอเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือขอเดินทางกลับประเทศ ขณะนี้ แผนการ 6P กำลังดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นตอนการทำให้ถูกต้อง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 และจะสิ้นสุดในวันที่ 10 มกราคม 2554 โดยให้นายจ้างที่ได้พาแรงงานต่างชาติไปลงทะเบียนฯ ไปยื่นแบบฟอร์มขอจ้างงานแ

สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังขบวนการหลอกลวงพนักงานนวดไทยไปทำงานในมาเลเซีย

                    จากที่รัฐบาลมาเลเซียได้ดำเนินแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผนการ 6P) โดยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายลงทะเบียนเพื่อรับการนิรโทษกรรมและเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือขอทำงานอย่างถูกต้อง โดยทางการมาเลเซียได้มีการจัดสรรตำแหน่งงานใน 5 ภาคประกอบการ ได้แก่ ภาคการเกษตร การเพาะปลูก โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และภาคประกอบการ (เฉพาะตำแหน่งผู้ประกอบอาหาร แรงงานในบ้านพักตากอากาศหรือรีสอร์ท เท่านั้น) แต่ไม่พิจารณาตำแหน่งพนักงานนวด ทำให้กิจการร้านนวด โดยเฉพาะร้านนวดทีไม่ได้ม

พนักงานนวดไทยประสบอุบัติเหตุขณะหลบหนีนายจ้างเดินทางกลับประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 สนร. มาเลเซียได้รับแจ้งว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ มีแรงงานไทยเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุทันที 2 ราย และบาดเจ็บอีก 4 ราย จึงได้รีบไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล   Sungai Buloh รัฐสลังงอร์

สนร. มาเลเซียเตือน! เข้ามาทำงานนวดผิดกฏหมายในมาเลเซียมีความเสี่ยงถูกจับ

          เนื่องจากพบว่ามีแรงงานไทยลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียโดยวิธีการผิดกฏหมายหลากหลายวิธี ส่วนใหญ่เข้ามาทำงานในตำแหน่งนวดแผนไทยเป็นจำนวนมาก และยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลงทะเบียนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า “การลงทะเบียน 6P” ของรัฐบาลมาเลเซีย สนร. มาเลเซียจึงขอประกาศเตือนและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องมาเพื่อทำความเข้าใจ ดังนี้

 

สนร. มาเลเซียขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแสดงพลังน้ำใจบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ 30 จังหวัด ของประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และประชาชนประสบความเดือดร้อน ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนั้น ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่ลดลงแต่กลับขยายวงกว้างยิ่งขึ้น ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

 

รัฐบาลมาเลเซียจะกำหนดให้นายจ้างยื่นขอโควต้าและใบอนุญาตทำงานภายในเดือนตุลาคม 2554

          ตามที่รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผนการ 6P)  โดยกำหนดให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียน เพื่อขอเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือขอเดินทางกลับประเทศ ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2554 เป็นเวลา 1 เดือนนั้น ขณะนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนแผนการ 6P ได้สิ้นสุดลงแล้ว (มีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 1,303,126 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 9,455 คน) และกำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นตอนการทำให้ถูกต้องหรือขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานให้แรงงานที่ไปลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะมีกำหนดภายใ

สนร. มาเลเซียเยี่ยมสถานประกอบการในเมืองเซเรมบัน

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)ได้เดินทางไปเยี่ยมดูงานบริษัท Pertanian Pertiwi Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และเยี่ยมร้านอาหาร Doll Tomyam ที่เมืองเซเรมบัน รัฐเนกรีเซมบิลัน

สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังการประกาศรับสมัครงานทางอินเตอร์เน็ท

          ได้รับแจ้งจากคุณสาว่าจะได้รับค่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 25,000 บาท และถ้าคนงานประสงค์จะทำใบอนุญาตทำงาน นายจ้างก็จะทำให้ คนงานจึงตอบตกลง และเดินทางมาหาคุณสาที่ จ. สงขลา โดยได้พักค้างคืนที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำการไปรษณีย์ ต. พะวง อ.

สนร. มาเลเซียขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน "ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"

          สนร. มาเลเซียขอเชิญขวนผู้มีจิตศรัทธร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านทางบัญชีของกระทรวงแรงงาน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

                             ชื่อธนาคาร              ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามยอด

สนร. มาเลเซียเยี่ยมคนงานไทยรัฐยะโฮร์

          เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2554 นางสาวภัทรพร  สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ร่วมเดินทางไปราชการ กับนายทรงศัก  สายเชื้อ อัครราชทูต หัวหน้าคณะ และนายสมพงษ์  กางทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา (กงสุล) และเจ้าหน้าที่งานด้านกงสุล เพื่อเยี่ยมคนงานไทย และอาสาสมัครแรงงานไทย ในกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ณ รัฐยะโฮร์ ดังนี้

          1. ข้อมูลทั่วไปของรัฐยะโฮร์:

สนร. มาเลเซียจัดสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทย

         วันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก และเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้ง อาสาสมัครแรงงานไทยในมาเลเซีย ณ ห้องประชุมบุหงารายา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ มีเครือข่ายอาสาสมัครจากรัฐต่างๆ ทั่วประเทศมาเลเซียเข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน

 

รัฐบาลมาเลเซียประกาศขยายเวลาลงทะเบียนแรงงานผิดกฎหมาย อีกครั้ง ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

          จากที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผน 6P)  กำหนดให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียน เพื่อขอเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือขอเดินทางกลับประเทศ  โดยให้ไปลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 1- 21 สิงหาคม 2554 เป็นเวลา 3 สัปดาห์

 

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียได้ประกาศขยายเวลาการลงทะเบียนอีกครั้ง เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2554 

 

คู่มือสำหรับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย

คู่มือสำหรับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย

นโยบายการดำเนินธุรกิจสปาในมาเลเซีย

          จากการประชุมผู้ประกอบธุรกิจสปาในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดโดยสมาคมสปามาเลเซีย (AMSPA) เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสปาได้พบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสปา เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลต่อการทำธุรกิจสปา และแนวโน้มของการขยายอุตสาหกรรมสปาในประเทศมาเลเซีย

 

สนร. มาเลเซียจัดกิจกรรมส่งเสริม การขยายตลาดแรงงานไทย สาขานวดแผนไทย

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียจัดกิจกรรมส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทย สาขาการนวดแผนไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานอาชีพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นายจ้างและประชาชนชาวมาเลเซีย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแรงงานไทยผ่านทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งแฝงอยู่ในงานอาชีพต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

 

สนร. มาเลเซียจัดกิจกรรมส่งเสริม การขยายตลาดแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

                   

 

                   

 

สนร. มาเลเซียเชิญชวนแรงงานผิดกฎหมาย ขึ้นทะเบียนตามแผนนิรโทษกรรมฯ เริ่ม 1 ส.ค. 54

สนร. มาเลเซียเตรียมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทย

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียให้เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานอาชีพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นายจ้างและประชาชนชาวมาเลเซีย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแรงงานไทยผ่านทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งแฝงอยู่ในงานอาชีพต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยการจัดสาธิตงานอาชีพของไทย 2 สาขาดังนี้

 

รัฐบาลมาเลเซียประกาศ 1 สค. 54 เริ่มลงทะเบียนนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

          จากการที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผน 6P) โดยให้แรงงานไปขึ้นทะเบียนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย (Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein) ได้ประกาศเลื่อนกำหนดวันออกไป โดยให้เหตุผลว่ายังมีปัญหาทางเทคนิคอีกหลายประการที่ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับความสงบภายใน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องเอาใจใส่เป็นอันดับต้น 

สอท. มาเลเซียจัดการเลือกตั้งฯ ณ เมืองยะโฮร์บารู รัฐยะโฮร์

          เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำโดยเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ เมืองยะโฮร์บารู รัฐยะโฮร์

 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดการเลือกตั้งฯ ณ เมืองบาตูปาฮัท รัฐยะโฮร์

 

                          

 

Syndicate content