รัฐบาลมาเลเซียจะกำหนดให้นายจ้างยื่นขอโควต้าและใบอนุญาตทำงานภายในเดือนตุลาคม 2554

          ตามที่รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผนการ 6P)  โดยกำหนดให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียน เพื่อขอเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือขอเดินทางกลับประเทศ ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2554 เป็นเวลา 1 เดือนนั้น ขณะนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนแผนการ 6P ได้สิ้นสุดลงแล้ว (มีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 1,303,126 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 9,455 คน) และกำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นตอนการทำให้ถูกต้องหรือขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานให้แรงงานที่ไปลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะมีกำหนดภายใ

สนร. มาเลเซียเยี่ยมสถานประกอบการในเมืองเซเรมบัน

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)ได้เดินทางไปเยี่ยมดูงานบริษัท Pertanian Pertiwi Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และเยี่ยมร้านอาหาร Doll Tomyam ที่เมืองเซเรมบัน รัฐเนกรีเซมบิลัน

สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังการประกาศรับสมัครงานทางอินเตอร์เน็ท

          ได้รับแจ้งจากคุณสาว่าจะได้รับค่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 25,000 บาท และถ้าคนงานประสงค์จะทำใบอนุญาตทำงาน นายจ้างก็จะทำให้ คนงานจึงตอบตกลง และเดินทางมาหาคุณสาที่ จ. สงขลา โดยได้พักค้างคืนที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำการไปรษณีย์ ต. พะวง อ.

สนร. มาเลเซียขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน "ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"

          สนร. มาเลเซียขอเชิญขวนผู้มีจิตศรัทธร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านทางบัญชีของกระทรวงแรงงาน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

                             ชื่อธนาคาร              ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามยอด

สนร. มาเลเซียเยี่ยมคนงานไทยรัฐยะโฮร์

          เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2554 นางสาวภัทรพร  สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ร่วมเดินทางไปราชการ กับนายทรงศัก  สายเชื้อ อัครราชทูต หัวหน้าคณะ และนายสมพงษ์  กางทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา (กงสุล) และเจ้าหน้าที่งานด้านกงสุล เพื่อเยี่ยมคนงานไทย และอาสาสมัครแรงงานไทย ในกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ณ รัฐยะโฮร์ ดังนี้

          1. ข้อมูลทั่วไปของรัฐยะโฮร์:

สนร. มาเลเซียจัดสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทย

         วันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก และเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้ง อาสาสมัครแรงงานไทยในมาเลเซีย ณ ห้องประชุมบุหงารายา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ มีเครือข่ายอาสาสมัครจากรัฐต่างๆ ทั่วประเทศมาเลเซียเข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน

 

รัฐบาลมาเลเซียประกาศขยายเวลาลงทะเบียนแรงงานผิดกฎหมาย อีกครั้ง ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

          จากที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผน 6P)  กำหนดให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียน เพื่อขอเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือขอเดินทางกลับประเทศ  โดยให้ไปลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 1- 21 สิงหาคม 2554 เป็นเวลา 3 สัปดาห์

 

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียได้ประกาศขยายเวลาการลงทะเบียนอีกครั้ง เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2554 

 

คู่มือสำหรับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย

คู่มือสำหรับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย

นโยบายการดำเนินธุรกิจสปาในมาเลเซีย

          จากการประชุมผู้ประกอบธุรกิจสปาในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดโดยสมาคมสปามาเลเซีย (AMSPA) เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสปาได้พบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสปา เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลต่อการทำธุรกิจสปา และแนวโน้มของการขยายอุตสาหกรรมสปาในประเทศมาเลเซีย

 

สนร. มาเลเซียจัดกิจกรรมส่งเสริม การขยายตลาดแรงงานไทย สาขานวดแผนไทย

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียจัดกิจกรรมส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทย สาขาการนวดแผนไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานอาชีพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นายจ้างและประชาชนชาวมาเลเซีย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแรงงานไทยผ่านทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งแฝงอยู่ในงานอาชีพต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

 

สนร. มาเลเซียจัดกิจกรรมส่งเสริม การขยายตลาดแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

                   

 

                   

 

สนร. มาเลเซียเชิญชวนแรงงานผิดกฎหมาย ขึ้นทะเบียนตามแผนนิรโทษกรรมฯ เริ่ม 1 ส.ค. 54

สนร. มาเลเซียเตรียมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทย

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียให้เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานอาชีพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นายจ้างและประชาชนชาวมาเลเซีย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแรงงานไทยผ่านทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งแฝงอยู่ในงานอาชีพต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยการจัดสาธิตงานอาชีพของไทย 2 สาขาดังนี้

 

รัฐบาลมาเลเซียประกาศ 1 สค. 54 เริ่มลงทะเบียนนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

          จากการที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผน 6P) โดยให้แรงงานไปขึ้นทะเบียนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย (Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein) ได้ประกาศเลื่อนกำหนดวันออกไป โดยให้เหตุผลว่ายังมีปัญหาทางเทคนิคอีกหลายประการที่ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับความสงบภายใน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องเอาใจใส่เป็นอันดับต้น 

สอท. มาเลเซียจัดการเลือกตั้งฯ ณ เมืองยะโฮร์บารู รัฐยะโฮร์

          เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำโดยเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ เมืองยะโฮร์บารู รัฐยะโฮร์

 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดการเลือกตั้งฯ ณ เมืองบาตูปาฮัท รัฐยะโฮร์

 

                          

 

สนร. มาเลเซียบรรยายสรุป คณะอนุกรรมการประสานงานด้านต่างประเทศ

       

                                     

 

สนร. มาเลเซียสนับสนุนการจัดเลือกตั้งฯ ณ เมืองกุชิง รัฐซาราวัก

                                     

         

สอท. มาเลเซียจัดการเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร

สนร. มาเลเซียร่วมพิธีต้อนรับคนไทยกลับบ้าน

 

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้เดินทางไปร่วมพิธีรับมอบคนไทยตามโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และคนไทยตกทุกข์ได้ยาก ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ภายใต้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจนิเทศ สนร. มาเลเซีย

 

 

                                  

 

สนร. มาเลเซียส่งเสริมภาพลักษณ์งานอาชีพและตลาดแรงงานไทย

          ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์งานอาชีพ และตลาดแรงงานไทย ในงาน LUXTOFAIR 2011 (Luxury Tourism Fair) ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ PWTC กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

 

สนร. มาเลเซียเยี่ยมช่างฝีมือไทยสร้างสะพานข้ามเกาะปีนัง แห่งที่ 2

 

                            

 

สนร. มาเลเซียร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรม

 

                                  

 

สนร.มาเลเซียเยี่ยมพ่อครัวไทยเมืองปีนัง

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานพ่อครัวไทย ณ ร้านอาหาร Thai Baiyok ตั้งอยู่ในบริเวณ Heritage club บนเกาะปีนัง

 
                                 

 

สนร. มาเลเซียจัดงานวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2554

 

 

                                 

 

Syndicate content