สนร. มาเลเซียบรรยายสรุป คณะอนุกรรมการประสานงานด้านต่างประเทศ

       

                                     

 

สนร. มาเลเซียสนับสนุนการจัดเลือกตั้งฯ ณ เมืองกุชิง รัฐซาราวัก

                                     

         

สอท. มาเลเซียจัดการเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร

สนร. มาเลเซียร่วมพิธีต้อนรับคนไทยกลับบ้าน

 

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้เดินทางไปร่วมพิธีรับมอบคนไทยตามโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และคนไทยตกทุกข์ได้ยาก ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ภายใต้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจนิเทศ สนร. มาเลเซีย

 

 

                                  

 

สนร. มาเลเซียส่งเสริมภาพลักษณ์งานอาชีพและตลาดแรงงานไทย

          ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์งานอาชีพ และตลาดแรงงานไทย ในงาน LUXTOFAIR 2011 (Luxury Tourism Fair) ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ PWTC กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

 

สนร. มาเลเซียเยี่ยมช่างฝีมือไทยสร้างสะพานข้ามเกาะปีนัง แห่งที่ 2

 

                            

 

สนร. มาเลเซียร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรม

 

                                  

 

สนร.มาเลเซียเยี่ยมพ่อครัวไทยเมืองปีนัง

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานพ่อครัวไทย ณ ร้านอาหาร Thai Baiyok ตั้งอยู่ในบริเวณ Heritage club บนเกาะปีนัง

 
                                 

 

สนร. มาเลเซียจัดงานวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2554

 

 

                                 

 

นายจ้างมาเลเซียต้องจ่ายค่าจ้างให้แม่บ้าน (Maid) โดยผ่านบัญชีธนาคาร

          ดาโต๊ะ ด็อกเตอร์ เอส. สุบรามาเนียม (Datuk  Dr S. Subramaniam) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป บรรดานายจ้างในประเทศมาเลเซีย จะต้องจ่ายค่าจ้างแก่แม่บ้าน (Maid) ผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น 

มาเลเซียออกใบอนุญาตทำงานประเภทใหม่ “Residence Pass”

 

รัฐบาลมาเลเซียประกาศนิรโทษกรรม แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

 
            สืบเนื่องจากการที่ประเทศมาเลเซียมีแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าเมืองและทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้มีมาตรการในการผลักดันแรงงานเหล่านี้กลับประเทศอย่างต่อเนื่อง  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย (Illegal Workers Management Programme) โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมชี้แจงแผนงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดทางเลือกให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ๒ ทางเลือก ดังนี้

สนร. มาเลเซียร่วมงานเลี้ยงพนักงานประจำปี ร้านนวดแผนไทย Thai Odyssey

                                  

สอท. มาเลเซียประชุมร่วมกับ ศอ.บต. และจังหวัดชายแดนภาคใต้

                               

สนร. มาเลเซียเยี่ยมดูงานศูนย์ฝึกอบรม GIETMARA

 

สนร. มาเลเซียเตรียมการฝึกอบรมและ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย

 
             สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียจัดทำโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทย โดยการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับแรงงานไทยในมาเลเซียที่ทำงานร้านอาหารประเภทต้มยำ ในระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2554  โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากร้านอาหาร Sukumvit ย่านกำปง บารู กรุงกัวลาลัมเปอร์ และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และกรรมการทดสอบฯ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

มาเลเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ ก่อนเข้าประเทศ

 
            รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ตัน สรี มุฮ์ยิดดีน ยัสซิน (Tan Sri Muhyiddin Yassin) ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ชาวต่างชาติทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย จะต้องพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (๙๖ จุดทั่วประเทศ) ก่อนเข้าประเทศ 

นายจ้างมาเลเซียขอให้รัฐบาลต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนงานก่อสร้างต่างชาติ

 
            สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างแห่งประเทศมาเลเซีย (Master Builders Association Malaysia: MBAM) ได้ร้องขอให้รัฐบาลมาเลเซียขยายอายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานก่อสร้างชาวต่างชาติเพิ่มอีก ๕ ปี (จากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี)

สนร. มาเเลเซียประสานช่วยเหลือการอพยพแรงงานไทยในลิเบีย

                  สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งจากบริษัท Ranhill Bhd. ประเทศมาเลเซีย ขอความช่วยเหลือให้ส่งคนงานไทยในประเทศลิเบีย จำนวน ๑,๑๖๗ คน กลับประเทศไทย

สนร. มาเลเซียเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง

                                    

สนร.มาเลเซีย เยี่ยมคนงานไทยรัฐซาราวัก

              เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2554 นายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ร่วมคณะเดินทางไปราชการที่เมืองกุชิง รัฐซาราวัก กับนายธนะ ดวงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเจ้าหน้าที่งานด้านกงสุล เพื่อเยี่ยมคนงานไทย และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานรัฐซาราวัก ในกิจกรรมกงสุลสัญจรเมืองกุชิง ดังนี้

มาเลเซียประกาศแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจ นำร่อง ๑๙ โครงการ

 
                ดาโต๊ะ ซรี นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ ๑๑มกราคม ๒๕๕๔ ว่ารัฐบาลมาเลเซียได้อนุมัติโครงการนำร่องจำนวน ๑๙ โครงการ ตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจมาเลเซีย (Economic Transformation Program: ETP) เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาและมีรายได้สูง ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนถึง ๖๗ พันล้านเหรียญริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10 บาท) และคาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานจากโครงการดังกล่าวจำนวนกว่า ๓๕,๐๐๐ อัตรา

มาเลเซียต้องการจ้างงาน ตำแหน่งแม่บ้าน

 

กรมการจัดหางานดูงานมาเลเซีย

                              

Syndicate content