นายจ้างมาเลเซียต้องจ่ายค่าจ้างให้แม่บ้าน (Maid) โดยผ่านบัญชีธนาคาร

          ดาโต๊ะ ด็อกเตอร์ เอส. สุบรามาเนียม (Datuk  Dr S. Subramaniam) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป บรรดานายจ้างในประเทศมาเลเซีย จะต้องจ่ายค่าจ้างแก่แม่บ้าน (Maid) ผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น 

มาเลเซียออกใบอนุญาตทำงานประเภทใหม่ “Residence Pass”

 

รัฐบาลมาเลเซียประกาศนิรโทษกรรม แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

 
            สืบเนื่องจากการที่ประเทศมาเลเซียมีแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าเมืองและทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้มีมาตรการในการผลักดันแรงงานเหล่านี้กลับประเทศอย่างต่อเนื่อง  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย (Illegal Workers Management Programme) โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมชี้แจงแผนงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดทางเลือกให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ๒ ทางเลือก ดังนี้

สนร. มาเลเซียร่วมงานเลี้ยงพนักงานประจำปี ร้านนวดแผนไทย Thai Odyssey

                                  

สอท. มาเลเซียประชุมร่วมกับ ศอ.บต. และจังหวัดชายแดนภาคใต้

                               

สนร. มาเลเซียเยี่ยมดูงานศูนย์ฝึกอบรม GIETMARA

 

สนร. มาเลเซียเตรียมการฝึกอบรมและ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย

 
             สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียจัดทำโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทย โดยการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับแรงงานไทยในมาเลเซียที่ทำงานร้านอาหารประเภทต้มยำ ในระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2554  โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากร้านอาหาร Sukumvit ย่านกำปง บารู กรุงกัวลาลัมเปอร์ และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และกรรมการทดสอบฯ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

มาเลเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ ก่อนเข้าประเทศ

 
            รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ตัน สรี มุฮ์ยิดดีน ยัสซิน (Tan Sri Muhyiddin Yassin) ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ชาวต่างชาติทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย จะต้องพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (๙๖ จุดทั่วประเทศ) ก่อนเข้าประเทศ 

นายจ้างมาเลเซียขอให้รัฐบาลต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนงานก่อสร้างต่างชาติ

 
            สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างแห่งประเทศมาเลเซีย (Master Builders Association Malaysia: MBAM) ได้ร้องขอให้รัฐบาลมาเลเซียขยายอายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานก่อสร้างชาวต่างชาติเพิ่มอีก ๕ ปี (จากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี)

สนร. มาเเลเซียประสานช่วยเหลือการอพยพแรงงานไทยในลิเบีย

                  สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งจากบริษัท Ranhill Bhd. ประเทศมาเลเซีย ขอความช่วยเหลือให้ส่งคนงานไทยในประเทศลิเบีย จำนวน ๑,๑๖๗ คน กลับประเทศไทย

สนร. มาเลเซียเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง

                                    

สนร.มาเลเซีย เยี่ยมคนงานไทยรัฐซาราวัก

              เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2554 นายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ร่วมคณะเดินทางไปราชการที่เมืองกุชิง รัฐซาราวัก กับนายธนะ ดวงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเจ้าหน้าที่งานด้านกงสุล เพื่อเยี่ยมคนงานไทย และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานรัฐซาราวัก ในกิจกรรมกงสุลสัญจรเมืองกุชิง ดังนี้

มาเลเซียประกาศแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจ นำร่อง ๑๙ โครงการ

 
                ดาโต๊ะ ซรี นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ ๑๑มกราคม ๒๕๕๔ ว่ารัฐบาลมาเลเซียได้อนุมัติโครงการนำร่องจำนวน ๑๙ โครงการ ตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจมาเลเซีย (Economic Transformation Program: ETP) เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาและมีรายได้สูง ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนถึง ๖๗ พันล้านเหรียญริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10 บาท) และคาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานจากโครงการดังกล่าวจำนวนกว่า ๓๕,๐๐๐ อัตรา

มาเลเซียต้องการจ้างงาน ตำแหน่งแม่บ้าน

 

กรมการจัดหางานดูงานมาเลเซีย

                              

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

นายสิงหเดช  ชูอำนาจ

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

หัวหน้าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

หญิงไทย 26 คน ถูกจับในประเทศมาเลเซีย ข้อหาเต้นโคโยตี้

             เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 หญิงไทยรวม 26 คน ถูกจับกุมขณะเต้นโคโยตี้ ภายในร้าน Holly Wood เมืองยะโฮร์ บาห์รู โดยทั้งหมดเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียแบบนักท่องเที่ยว โดยใช้การยกเว้นวีซ่า 1 เดือน  หลังจากถูกจับกุม ทั้งหมดถูกนำตัวไปคุมขังที่สถานกักกัน Pekan Nanas ในขณะที่เจ้าของร้านได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าปรับเป็นเงินคนละ 52,000 บาท  ทั้งหมดถูกส่งตัวกลับประเทศไทยแล้วในวันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 2553 

มาเลเซียออกกฎหมาย แรงงานต่างชาติต้องทำประกันสุขภาพ

 

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย Datuk Sri Liow Tiong Lai แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป คนงานต่างชาติทุกคนที่เข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซีย (ยกเว้นคนงานตำแหน่งแม่บ้าน) จะต้องทำประกันสุขภาพ ตามระเบียบข้อบังคับใหม่ที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการค้างชำระค่ารักษาพยาบาลของแรงงานต่างชาติที่รัฐบาลต้องแบกรับ ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 18 ล้านริงกิตในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีจำนวนสูงขึ้นอีก เมื่อเทียบกับจำนวนคนงานต่างชาติที่เพิ่มขึ้นทุกปี

คนงานนวดแผนไทยในมาเลเซียถูกจับกุม กรณีใช้เอกสารการจ้างงานปลอม

 
            สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งคนงานนวดแผนไทย (จ. ลำปาง) ถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสนามบิน LCCT จับกุมขณะผ่านด่านฯ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว  เนื่องจากพบว่าเอกสารการอนุญาตทำงาน (Employment Pass) ในหนังสือเดินทางเป็นของปลอม

งานนัดพบแรงงานมาเลเซีย

     
 

มาเลเซียต้องการจ้างแรงงานตำแหน่งแม่บ้าน

 
         จากการที่ประเทศมาเลเซียขาดแคลนแรงงานตำแหน่งแม่บ้านจำนวนมาก เนื่องมาจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกแรงงานแม่บ้านเข้ามาทำงานในมาเลเซียได้ระงับการส่งคนงาน เนื่องมาจากสองประเทศยังไม่บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเพิ่มค่าจ้าง (จาก 400 ริงกิตเป็น 800 ริงกิตหรือประมาณ 8,000 บาท) นอกจากนี้ ยังพบปัญหาจากที่แรงงานแม่บ้านอินโดนีเซียถูกนายจ้างมาเลเซียกักขังและทำร้ายร่างกายเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายคดีในช่วงที่ผ่านมา 

มาเลเซียต้องการจ้างแรงงานตำแหน่งแม่บ้าน

 

            จากการที่ประเทศมาเลเซียขาดแคลนแรงงานตำแหน่งแม่บ้านจำนวนมาก เนื่องมาจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกแรงงานแม่บ้านเข้ามาทำงานในมาเลเซียได้ระงับการส่งคนงาน เนื่องมาจากสองประเทศยังไม่บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเพิ่มค่าจ้าง (จาก 400 ริงกิตเป็น 800 ริงกิตหรือประมาณ 8,000 บาท) นอกจากนี้ ยังพบปัญหาจากที่แรงงานแม่บ้านอินโดนีเซียถูกนายจ้างมาเลเซียกักขังและทำร้ายร่างกายเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายคดีในช่วงที่ผ่านมา 

เยี่ยมคนไทยในเรือนจำหญิง Kajang มาเลเซีย

                เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมคนไทยในเรือนจำหญิง Kajang ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร

สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังถูกหลอกไปทำงานก่อสร้างเมืองกุชิง

                  สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งจากนางอำไพ จิตอารีย์ ซึ่งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานของไทยที่เมืองกุชิง รัฐซาราวัก ว่าได้ให้การช่วยเหลือนายพชรฯ ภูมิลำเนาจังหวัดสกลนคร แจ้งว่าตนกับเพื่อนคนงานไทยรวม 6 คนได้ถูกชักชวนจากนายหน้าในประเทศไทย (จำชื่อไม่ได้) หลอกให้มาทำงานก่อสร้างกับนายจ้างมาเลเซียที่เมืองกุชิง รัฐซาราวัก โดยจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท โดยเดินทางจาก จ. สกลนคร มาที่ อ. หาดใหญ่ จ.

สนร. มาเลเซียเยี่ยมคารวะมุขมนตรี และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรัฐปะหัง

                                                                                                 &nb

Syndicate content