สนร. มาเลเซียพบหารือผู้อำนวยการกองแรงงานต่างชาติ เรื่องการระงับใบอนุญาตทำงาน สาขาพนักงานนวด

 
             เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 นายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Ahmad bin Ismail ผู้อำนวยการกองแรงงานต่างชาติ (Foreign workers Division) กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตทำงาน ตำแหน่งพนักงานนวด

สนร. มาเลเซียเยี่ยมเรือนจำหญิง Kajang

 
          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมคนไทยในเรือนจำหญิง Kajang ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร

สนร. มาเลเซียตรวจสอบลูกเรือประมงไทย

 
            ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2553 นายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายสมพงษ์ กางทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานกงสุล) ได้เดินทางไปการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย กรณีได้รับแจ้งว่ามีลูกเรือประมงไทยที่ในเมือง Tanjung Manis รัฐซาราวัก จำนวนกว่า 2,000 คน

คู่มือการปฏิบัติงาน การเรียกร้องสิทธิประโยชน์กรณีพิการและเสียชีวิต

            ภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย นอกเหนือจากการขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีงานการติดตามให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ให้ได้รับสิทธิประโยนช์อันพึงมีพึงได้ตามกฏหมายแรงงานมาเลเซียอีกด้วย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายยุพ นานา) เยือนมาเลเซีย

 
              ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา สนร. มาเลเซียได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายยุพ นานา) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (นายสุทธิ สุโกศล) และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางาน รวม 5 ท่าน ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย มีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

 

สนร. มาเลเซียร่วมการเลี้ยงอาหารนักศึกษาไทย ในช่วงละศีลอด

                                          

สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังใบอนุญาตทำงานปลอม

 
             จากการที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้เคยรายงานการพบใบอนุญาตทำงานปลอมหลายราย  และมีคนงานไทยที่ถือใบอนุญาตทำงานปลอมได้ถูกจับกุมดำเนินคดี ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง Bukit Kayu Hitam ของมาเลเซีย (ตรงข้ามด่านสะเดา) แล้ว นั้น 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดงาน Fruit Party - Amazing Thai Food

 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดงาน Fruit Party - Amazing Thai Food

                                             

 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดงาน Thailand Trade Exhibition 2010

                                                                   

โครงสร้างบุคลากร

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย มีบุคลากร 5 อัตรา ประกอบด้วย

ข้าราชการ 2 อัตรา

1. นายสิงหเดช ชูอำนาจ ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

2. นางสาวปางมาศ วิเชียรสินธุ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน

ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

3. นางสาวซูไฮดา แวดาหะ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินงานฯ

4. นางสาวนูไรดา สะมะแอ ตำแหน่งเสมียน

5. นายไพศาล หีมสุวรรณ  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สนร. มาเลเซียร่วมโครงการคืนสู่เหย้าครั้งที่ 4 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                                      สนร. มาเลเซียร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือ
                    เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และคนไทยตกทุกข์ได้ยาก

สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย ในสถานกักกัน Lenggeng

             เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 นายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เดินทางเยี่ยมคนไทยที่สถานกักกันLenggeng รัฐเนเกอรี เซมบิลัน เพื่อตรวจสอบเอกสารเดินทางของคนไทย ก่อนที่จะส่งกลับประเทศไทยภายใต้กิจกรรมคืนสู่เหย้า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยประเทศมาเลเซีย จะดำเนินการจัดส่งคนไทยที่ถูกขังอยู่ในสถานกักกันทั่วประเทศมาเลเซีย จำนวนประมาณ 200 คน

สนร. มาเลเซียจัดสัมมนา “The Guidance เส้นทางสู่อนาคต”

                                    

คนงานไทยไม่มีใบอนุญาตทำงาน เสียชีวิตในมาเลเซีย

 
             เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (สอท.) ได้เดินทางไปฌาปนกิจศพ นางณัฐรวณี  นาคเพชร ณ ฌาปนสถาน Klang Crematation โดยบุตรชายผู้ตายได้มอบอำนาจให้ สอท. ดำเนินการฌาปนกิจศพและส่งอัฐิกลับประเทศไทย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจเยี่ยมสนร. มาเลเซีย

  
                  เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายยุพ นานา) รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางจิราภรณ์  เกษรสุจริต) และคณะผู้บริหารจำนวน 14 คน ซึ่งเดินทางไปประเทศมาเลเซียตามแผนการดำเนินโครงการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2553 เพื่อส่งเสริม คุ้มครอง และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งเยี่ยมเยียนแรงงานไทยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

มาเลเซียแก้ไขบทบัญญัติกฎหมาย เกี่ยวกับการเพิ่มอายุของการจ้างแรงงานเด็ก

 
                 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย (Datuk Maznah Mazlan) ได้แถลงต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2553 ว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการจ้างงานในหมวดที่ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กและผู้เยาว์ โดยจะมีการแก้ไขข้อกฏหมายจากที่เคยกำหนดให้สามารถจ้างงานเด็กที่มีอายุ 14 ปี จะเพิ่มอายุเป็น 15 ปี  สำหรับผู้เยาว์นั้น จากเคยกำหนดอายุให้ทำงานได้เมื่ออายุ 16 ปี ให้เพิ่มเป็น 18 ปี 

สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานในเรือนจำรัฐเปรัค

              

              

            

ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจนิเทศสนร. มาเลเซีย

 
เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์) และคณะ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (นางสาวนิรมล กีรติสิทธิกุล) ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางพรทิพย์ ทองเอี่ยม) และนักวิชาการแรงงานชำนาญการ (นางดาวรุ่ง จำเริญ) ซึ่งเดินทางมาตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

สนร. มาเลเซียเตือนแรงงานไทย ระวังการสมัครงานทาง Internet

 
                สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งจากคนไทยหลายราย ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและมาเลเซียว่าได้เข้าไปสมัครงานทางเว็บไซด์ของบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ในมาเลเซีย และได้รับแจ้งตอบว่า เป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงาน โดยจะได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนในอัตราที่สูงมาก  และแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการติดต่อชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ กัน เช่น ค่าทำ Visa  หรือค่าหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัทก่อนที่จะทำใบอนุญาตทำงานให้ 

สนร. มาเลเซียบรรยายสถานการณ์แรงงาน แก่บัณทิตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2

 

                    

 

                             

 

 

สนร. มาเลเซียให้ข้อมูลด้านแรงงาน แก่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 นายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา จำนวน 12 ท่านที่เดินทางมาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-มาเลเซีย รวมทั้งการจ้างแรงงานในมาเลเซีย โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำงานในร้านต้มยำ

Syndicate content