สนร. มาเลเซียเยี่ยมเรือนจำหญิง Kajang

 
          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมคนไทยในเรือนจำหญิง Kajang ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร

สนร. มาเลเซียตรวจสอบลูกเรือประมงไทย

 
            ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2553 นายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายสมพงษ์ กางทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานกงสุล) ได้เดินทางไปการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย กรณีได้รับแจ้งว่ามีลูกเรือประมงไทยที่ในเมือง Tanjung Manis รัฐซาราวัก จำนวนกว่า 2,000 คน

คู่มือการปฏิบัติงาน การเรียกร้องสิทธิประโยชน์กรณีพิการและเสียชีวิต

            ภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย นอกเหนือจากการขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีงานการติดตามให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ให้ได้รับสิทธิประโยนช์อันพึงมีพึงได้ตามกฏหมายแรงงานมาเลเซียอีกด้วย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายยุพ นานา) เยือนมาเลเซีย

 
              ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา สนร. มาเลเซียได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายยุพ นานา) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (นายสุทธิ สุโกศล) และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางาน รวม 5 ท่าน ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย มีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

 

สนร. มาเลเซียร่วมการเลี้ยงอาหารนักศึกษาไทย ในช่วงละศีลอด

                                          

สนร. มาเลเซียเตือน! ระวังใบอนุญาตทำงานปลอม

 
             จากการที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้เคยรายงานการพบใบอนุญาตทำงานปลอมหลายราย  และมีคนงานไทยที่ถือใบอนุญาตทำงานปลอมได้ถูกจับกุมดำเนินคดี ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง Bukit Kayu Hitam ของมาเลเซีย (ตรงข้ามด่านสะเดา) แล้ว นั้น 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดงาน Fruit Party - Amazing Thai Food

 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดงาน Fruit Party - Amazing Thai Food

                                             

 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดงาน Thailand Trade Exhibition 2010

                                                                   

โครงสร้างบุคลากร

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย มีบุคลากร 5 อัตรา ประกอบด้วย

ข้าราชการ 2 อัตรา

1. นายสิงหเดช ชูอำนาจ ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

2. นางสาวปางมาศ วิเชียรสินธุ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน

ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

3. นางสาวซูไฮดา แวดาหะ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินงานฯ

4. นางสาวนูไรดา สะมะแอ ตำแหน่งเสมียน

5. นายไพศาล หีมสุวรรณ  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สนร. มาเลเซียร่วมโครงการคืนสู่เหย้าครั้งที่ 4 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                                      สนร. มาเลเซียร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือ
                    เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และคนไทยตกทุกข์ได้ยาก

สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย ในสถานกักกัน Lenggeng

             เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 นายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เดินทางเยี่ยมคนไทยที่สถานกักกันLenggeng รัฐเนเกอรี เซมบิลัน เพื่อตรวจสอบเอกสารเดินทางของคนไทย ก่อนที่จะส่งกลับประเทศไทยภายใต้กิจกรรมคืนสู่เหย้า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยประเทศมาเลเซีย จะดำเนินการจัดส่งคนไทยที่ถูกขังอยู่ในสถานกักกันทั่วประเทศมาเลเซีย จำนวนประมาณ 200 คน

สนร. มาเลเซียจัดสัมมนา “The Guidance เส้นทางสู่อนาคต”

                                    

คนงานไทยไม่มีใบอนุญาตทำงาน เสียชีวิตในมาเลเซีย

 
             เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (สอท.) ได้เดินทางไปฌาปนกิจศพ นางณัฐรวณี  นาคเพชร ณ ฌาปนสถาน Klang Crematation โดยบุตรชายผู้ตายได้มอบอำนาจให้ สอท. ดำเนินการฌาปนกิจศพและส่งอัฐิกลับประเทศไทย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจเยี่ยมสนร. มาเลเซีย

  
                  เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายยุพ นานา) รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางจิราภรณ์  เกษรสุจริต) และคณะผู้บริหารจำนวน 14 คน ซึ่งเดินทางไปประเทศมาเลเซียตามแผนการดำเนินโครงการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2553 เพื่อส่งเสริม คุ้มครอง และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งเยี่ยมเยียนแรงงานไทยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

มาเลเซียแก้ไขบทบัญญัติกฎหมาย เกี่ยวกับการเพิ่มอายุของการจ้างแรงงานเด็ก

 
                 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย (Datuk Maznah Mazlan) ได้แถลงต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2553 ว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการจ้างงานในหมวดที่ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กและผู้เยาว์ โดยจะมีการแก้ไขข้อกฏหมายจากที่เคยกำหนดให้สามารถจ้างงานเด็กที่มีอายุ 14 ปี จะเพิ่มอายุเป็น 15 ปี  สำหรับผู้เยาว์นั้น จากเคยกำหนดอายุให้ทำงานได้เมื่ออายุ 16 ปี ให้เพิ่มเป็น 18 ปี 

สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานในเรือนจำรัฐเปรัค

              

              

            

ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจนิเทศสนร. มาเลเซีย

 
เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์) และคณะ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (นางสาวนิรมล กีรติสิทธิกุล) ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางพรทิพย์ ทองเอี่ยม) และนักวิชาการแรงงานชำนาญการ (นางดาวรุ่ง จำเริญ) ซึ่งเดินทางมาตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

สนร. มาเลเซียเตือนแรงงานไทย ระวังการสมัครงานทาง Internet

 
                สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งจากคนไทยหลายราย ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและมาเลเซียว่าได้เข้าไปสมัครงานทางเว็บไซด์ของบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ในมาเลเซีย และได้รับแจ้งตอบว่า เป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงาน โดยจะได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนในอัตราที่สูงมาก  และแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการติดต่อชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ กัน เช่น ค่าทำ Visa  หรือค่าหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัทก่อนที่จะทำใบอนุญาตทำงานให้ 

สนร. มาเลเซียบรรยายสถานการณ์แรงงาน แก่บัณทิตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2

 

                    

 

                             

 

 

สนร. มาเลเซียให้ข้อมูลด้านแรงงาน แก่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 นายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา จำนวน 12 ท่านที่เดินทางมาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-มาเลเซีย รวมทั้งการจ้างแรงงานในมาเลเซีย โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำงานในร้านต้มยำ

สนร. มาเลเซียเตือนแรงงานไทย ระวังถูกหลอกลวง

          ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซีย หน่วยงาน Anti-vice and Gaming Division (D7) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จับกุมและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ได้จับกุมหญิงชาวต่างชาติจำนวนมาก ได้แก่ ชาวกัมพูชา อินโดนีเซีย รวมทั้งคนไทยในข้อหาค้าประเวณี โดยมีหญิงไทยถูกจับกุมเฉพาะในรัฐยะโฮร์แล้วจำนวน 12 คน

สนร. มาเลเซียร่วมคณะกงสุลสัญจร รัฐซาราวัก

 

              

 


Syndicate content