สนร. มาเลเซียเตือนแรงงานไทย ระวังถูกหลอกลวง

          ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซีย หน่วยงาน Anti-vice and Gaming Division (D7) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จับกุมและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ได้จับกุมหญิงชาวต่างชาติจำนวนมาก ได้แก่ ชาวกัมพูชา อินโดนีเซีย รวมทั้งคนไทยในข้อหาค้าประเวณี โดยมีหญิงไทยถูกจับกุมเฉพาะในรัฐยะโฮร์แล้วจำนวน 12 คน

สนร. มาเลเซียร่วมคณะกงสุลสัญจร รัฐซาราวัก

 

              

 


สนร.มาเลเซีย เยี่ยมแรงงานไทยในรัฐซาบา

 

 

สนร. มาเลเซียร่วมงานเลี้ยงรับรองและมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาวันแรงงานแห่งชาติ

             เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองแก่คณะนักกีฬา และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล เนื่องในงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2553 ซึ่งทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลของเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ ทีม Darussalam FC

สนร. มาเลเซียเตือนคนงานไทยระมัดระวังถูกหลอกลวงมาค้าประเวณี

              ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซีย หน่วยงาน Anti-vice and Gaming Division (D7) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จับกุมและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ได้จับกุมหญิงชาวต่างชาติจำนวนมาก ได้แก่ ชาวกัมพูชา อินโดนีเซีย รวมทั้งคนไทยในข้อหาค้าประเวณี โดยมีหญิงไทยถูกจับกุมเฉพาะในรัฐยะโฮร์แล้วจำนวน 12 คน

สนร. มาเลเซียร่วมเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา

                              

                                          

สนร. มาเลเซียร่วมเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60

 

 

 

                                             

สวัสดิการแรงงานไทย ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์คนงาน 1952

พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนงาน 1952 (Workman’s Compensation Act 1952) ระบุว่าแรงงานต่างชาติได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติฯ นี้เช่นเดียวกับชาวมาเลเซีย โดยประเทศมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างทำประกันให้กับคนงาน โดยมีค่าเบี้ยประกัน 86 ริงกิตต่อปี
ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากเงินประกันและการจ่ายเงินทดแทนในลักษณะต่างๆ ดังนี้

การโอนเงินรายได้กลับประเทศไทย

ตลาดแรงงานไทย

           ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และมีเป้าหมายจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแล้วในปี 2020 อีกทั้งมีนโยบายในการพัฒนาประเทศเพื่อดึงดูดชาวต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในมาเลเซีย โดยเร่งให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรในประเทศเพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าว ทำให้เกิดความต้องการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับล่างจนถึงระดับสูง ตลาดแรงงานของมาเลเซียมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการก่อสร้าง อุตสาหกรรม และการบริการ 

ปัญหาของแรงงานไทยในมาเลเซีย

ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย สามารถจำแนกได้ ดังนี้

สถานการณ์แรงงานไทย

         จำนวนแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย  ประเทศมาเลเซียมีแรงงานที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวนประมาณ 200,000 คน ประกอบด้วย
        (1) แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ เดือนกรกฎาคม 2552 จำนวน 5,538  คน (เฉพาะส่วนแผ่นดินใหญ่ 11 รัฐ) ประกอบด้วย

ธนาคารกรุงเทพเปิดสาขาใหม่ในมาเลเซีย

 

             เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดสาขา ธนาคารกรุงเทพ ณ เมือง Taman Molek รัฐยะโฮร์ โดยมี Dato' Wira Chor Chee Heung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซียเป็นประธานร่วม 

สนร. มาเลเซียจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

 

 

                                         

        

สนร. มาเลเซียเยี่ยมคนงานไทย ณ สถานกักกัน Lenggeng

                             

แนวโน้มและโอกาสของแรงงานไทยในมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียยังมีความจำเป็นที่ต้องจ้างแรงงานต่างชาติ แต่ในส่วนของแรงงานไทยในอนาคตหากพิจารณาจากนโยบายรัฐบาลของมาเลเซีย ยังมีความต้องการแรงงานไทย ในสาขาต่างๆ  ดังนี้

กฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซีย

พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนงาน 1952 (Workman’s Compensation Act 1952)

 
           ระบุว่าแรงงานต่างชาติได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติฯ นี้เช่นเดียวกับชาวมาเลเซีย โดยประเทศมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างทำประกันให้กับคนงาน โดยมีค่าเบี้ยประกัน 86 ริงกิตต่อปี ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากเงินประกันและการจ่ายเงินทดแทนในลักษณะต่างๆ ดังนี้

tes

ted

test

test

การออกใบอนุญาตทำงาน

ทดสอบ

การออกใบอนุญาตทำงาน

การทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 
นายจ้างที่จะจ้างคนงานต่างชาติมีหน้าที่จะต้องทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับลูกจ้าง โดยจะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย  ดังต่อไปนี้
1.    หนังสือเดินทางของลูกจ้าง
2.    ใบตรวจโรคจากสถานพยาบาล
3.    รูปถ่ายขนาด  1 นิ้วครึ่ง
4.    สัญญาการจ้างงาน

กฎหมายแรงงาน

พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนงาน 1952 (Workman’s Compensation Act 1952)

การออกใบอนุญาตทำงาน

การทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 
นายจ้างที่จะจ้างคนงานต่างชาติมีหน้าที่จะต้องทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับลูกจ้าง โดยจะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย  ดังต่อไปนี้
1.    หนังสือเดินทางของลูกจ้าง
2.    ใบตรวจโรคจากสถานพยาบาล
3.    รูปถ่ายขนาด  1 นิ้วครึ่ง
4.    สัญญาการจ้างงาน

อายุของใบอนุญาตทำงาน

นโยบายและขั้นตอนการนำแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย

          รัฐบาลมาเลเซีย โดยกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบกันขึ้นเป็นคณะกรรมการ ได้กำหนดนโยบายและวางกฎระเบียบในการพิจารณาอนุมัติการขอจ้างงานแรงงานต่างชาติ ดังนี้

สนร. มาเลเซียจัดอบรมสัมมนาเครือข่ายแรงงาน

 

     

 

สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์รัฐยะโฮร์

              

 

ต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ของมาเลเซีย (New Economic Model)


Syndicate content