สนร. มาเลเซียจัดสัมมนา “The Guidance เส้นทางสู่อนาคต”

                                    

คนงานไทยไม่มีใบอนุญาตทำงาน เสียชีวิตในมาเลเซีย

 
             เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (สอท.) ได้เดินทางไปฌาปนกิจศพ นางณัฐรวณี  นาคเพชร ณ ฌาปนสถาน Klang Crematation โดยบุตรชายผู้ตายได้มอบอำนาจให้ สอท. ดำเนินการฌาปนกิจศพและส่งอัฐิกลับประเทศไทย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจเยี่ยมสนร. มาเลเซีย

  
                  เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายยุพ นานา) รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางจิราภรณ์  เกษรสุจริต) และคณะผู้บริหารจำนวน 14 คน ซึ่งเดินทางไปประเทศมาเลเซียตามแผนการดำเนินโครงการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2553 เพื่อส่งเสริม คุ้มครอง และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งเยี่ยมเยียนแรงงานไทยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

มาเลเซียแก้ไขบทบัญญัติกฎหมาย เกี่ยวกับการเพิ่มอายุของการจ้างแรงงานเด็ก

 
                 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย (Datuk Maznah Mazlan) ได้แถลงต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2553 ว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการจ้างงานในหมวดที่ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กและผู้เยาว์ โดยจะมีการแก้ไขข้อกฏหมายจากที่เคยกำหนดให้สามารถจ้างงานเด็กที่มีอายุ 14 ปี จะเพิ่มอายุเป็น 15 ปี  สำหรับผู้เยาว์นั้น จากเคยกำหนดอายุให้ทำงานได้เมื่ออายุ 16 ปี ให้เพิ่มเป็น 18 ปี 

สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานในเรือนจำรัฐเปรัค

              

              

            

ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจนิเทศสนร. มาเลเซีย

 
เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2553 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์) และคณะ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (นางสาวนิรมล กีรติสิทธิกุล) ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางพรทิพย์ ทองเอี่ยม) และนักวิชาการแรงงานชำนาญการ (นางดาวรุ่ง จำเริญ) ซึ่งเดินทางมาตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

สนร. มาเลเซียเตือนแรงงานไทย ระวังการสมัครงานทาง Internet

 
                สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้รับแจ้งจากคนไทยหลายราย ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและมาเลเซียว่าได้เข้าไปสมัครงานทางเว็บไซด์ของบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ในมาเลเซีย และได้รับแจ้งตอบว่า เป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงาน โดยจะได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนในอัตราที่สูงมาก  และแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการติดต่อชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ กัน เช่น ค่าทำ Visa  หรือค่าหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัทก่อนที่จะทำใบอนุญาตทำงานให้ 

สนร. มาเลเซียบรรยายสถานการณ์แรงงาน แก่บัณทิตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2

 

                    

 

                             

 

 

สนร. มาเลเซียให้ข้อมูลด้านแรงงาน แก่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 นายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา จำนวน 12 ท่านที่เดินทางมาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-มาเลเซีย รวมทั้งการจ้างแรงงานในมาเลเซีย โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำงานในร้านต้มยำ

สนร. มาเลเซียเตือนแรงงานไทย ระวังถูกหลอกลวง

          ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซีย หน่วยงาน Anti-vice and Gaming Division (D7) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จับกุมและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ได้จับกุมหญิงชาวต่างชาติจำนวนมาก ได้แก่ ชาวกัมพูชา อินโดนีเซีย รวมทั้งคนไทยในข้อหาค้าประเวณี โดยมีหญิงไทยถูกจับกุมเฉพาะในรัฐยะโฮร์แล้วจำนวน 12 คน

สนร. มาเลเซียร่วมคณะกงสุลสัญจร รัฐซาราวัก

 

              

 


สนร.มาเลเซีย เยี่ยมแรงงานไทยในรัฐซาบา

 

 

สนร. มาเลเซียร่วมงานเลี้ยงรับรองและมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาวันแรงงานแห่งชาติ

             เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองแก่คณะนักกีฬา และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล เนื่องในงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2553 ซึ่งทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลของเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ ทีม Darussalam FC

สนร. มาเลเซียเตือนคนงานไทยระมัดระวังถูกหลอกลวงมาค้าประเวณี

              ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซีย หน่วยงาน Anti-vice and Gaming Division (D7) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จับกุมและดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ได้จับกุมหญิงชาวต่างชาติจำนวนมาก ได้แก่ ชาวกัมพูชา อินโดนีเซีย รวมทั้งคนไทยในข้อหาค้าประเวณี โดยมีหญิงไทยถูกจับกุมเฉพาะในรัฐยะโฮร์แล้วจำนวน 12 คน

สนร. มาเลเซียร่วมเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา

                              

                                          

สนร. มาเลเซียร่วมเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60

 

 

 

                                             

สวัสดิการแรงงานไทย ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์คนงาน 1952

พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนงาน 1952 (Workman’s Compensation Act 1952) ระบุว่าแรงงานต่างชาติได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติฯ นี้เช่นเดียวกับชาวมาเลเซีย โดยประเทศมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างทำประกันให้กับคนงาน โดยมีค่าเบี้ยประกัน 86 ริงกิตต่อปี
ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากเงินประกันและการจ่ายเงินทดแทนในลักษณะต่างๆ ดังนี้

การโอนเงินรายได้กลับประเทศไทย

ตลาดแรงงานไทย

           ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และมีเป้าหมายจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแล้วในปี 2020 อีกทั้งมีนโยบายในการพัฒนาประเทศเพื่อดึงดูดชาวต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในมาเลเซีย โดยเร่งให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรในประเทศเพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าว ทำให้เกิดความต้องการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับล่างจนถึงระดับสูง ตลาดแรงงานของมาเลเซียมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการก่อสร้าง อุตสาหกรรม และการบริการ 

ปัญหาของแรงงานไทยในมาเลเซีย

ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย สามารถจำแนกได้ ดังนี้

สถานการณ์แรงงานไทย

         จำนวนแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย  ประเทศมาเลเซียมีแรงงานที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวนประมาณ 200,000 คน ประกอบด้วย
        (1) แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ เดือนกรกฎาคม 2552 จำนวน 5,538  คน (เฉพาะส่วนแผ่นดินใหญ่ 11 รัฐ) ประกอบด้วย

ธนาคารกรุงเทพเปิดสาขาใหม่ในมาเลเซีย

 

             เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดสาขา ธนาคารกรุงเทพ ณ เมือง Taman Molek รัฐยะโฮร์ โดยมี Dato' Wira Chor Chee Heung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซียเป็นประธานร่วม 

สนร. มาเลเซียจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

 

 

                                         

        

สนร. มาเลเซียเยี่ยมคนงานไทย ณ สถานกักกัน Lenggeng

                             

แนวโน้มและโอกาสของแรงงานไทยในมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียยังมีความจำเป็นที่ต้องจ้างแรงงานต่างชาติ แต่ในส่วนของแรงงานไทยในอนาคตหากพิจารณาจากนโยบายรัฐบาลของมาเลเซีย ยังมีความต้องการแรงงานไทย ในสาขาต่างๆ  ดังนี้

กฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซีย

พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนงาน 1952 (Workman’s Compensation Act 1952)

 
           ระบุว่าแรงงานต่างชาติได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติฯ นี้เช่นเดียวกับชาวมาเลเซีย โดยประเทศมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างทำประกันให้กับคนงาน โดยมีค่าเบี้ยประกัน 86 ริงกิตต่อปี ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากเงินประกันและการจ่ายเงินทดแทนในลักษณะต่างๆ ดังนี้

tes

ted

Syndicate content