ประเทศมาเลเซีย มีนโยบายผ่อนผันจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น

                      

     รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ประเทศมาเลเซีย (Datuk Dr. Subramaniam) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ว่ารัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายอนุญาตให้ภาคอุตสาหกรรมจ้างแรงงานต่า งชาติเพิ่มขึ้น

สนร.มาเลเซีย เตรียมการจัดงาน Amazing Thailand Festival 2009

 

         เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อเตรียมการจัดงาน Amazing Thailand Festival 2009 ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเมืองมาละกา ประเทศมาเลเซีย

สนร.มาเลเซีย ร่วมประชุมกับสภาทนายความมาเลเซีย

 

 

       สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลม เรื่อง การให้ความเป็นธรรมแก่แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเ ซีย ตามหนังสือเชิญของสภาทนายความมาเลเซีย (Bar Council Malaysia) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552  ณ ห้องประชุม อาคารสภาทนายความ 

สนร.มาเลเซีย เตือน! คนไทยถูกจับกุมข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต

 

                   สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ว่ามีคนไทย 3 คนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเขตซือลังงอร์ ประเทศมาเลเซียจับกุมในข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต ที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในรัฐซือลังงอร์ โดยผู้แจ้งอ้างว่า มารดาของตนกับเพื่อนคนไทยมิได้ทำงาน เพียงแต่เข้าไปติดต่อธุระที่ร้านนวดดังกล่าวแล้วถูกจับกุม  ;

สนร.มาเลเซีย ทำความเข้าใจเรื่อง ความไม่สงบในประเทศไทย

 

 ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์วันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา นายธนวัน ทองสุกโชติ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ไทย และนางสาว ปางมาศ วิเชียรสินธุ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและร่วมงานสงกรานต์กับแรงงานและผู้ประก อบการชาวไทยในเมืองต่างๆ ของมาเลเซีย ได้แก่

 

                      1. บริษัท Gimmill เมืองปาตูปาฮัท รัฐยะโฮร์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก

                      2. ร้านอาหาร Lok Thein เมืองกุชิง รัฐซาราวัก

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

 

สกุลเงินที่ใช้       : ริงกิตมาเลเซีย  (RM)

ประมาณ 3.25 ริงกิต /1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10.05 บาท/1ริงกิต (ปี 2553) 

อัตราแลกเปลี่ยน : 1 ริงกิต มีค่าเท่กับ 10.05 บาท

 

 

http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/Web%20Services/Rates/Pages/FX_Rates.aspx

 

 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

       นโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์

Site Map

Site Map

Site Map

Site Map

Unpublished
ไม่มีข้อมูล

Unpublished
ไม่มีข้อมูล
Syndicate content