สนร. มาเลเซียเยี่ยมเยาวชนและหญิงไทยในสถานพักพิง
สนร.มาเลเซีย เยี่ยมแรงงานร้านอาหารไทยหาข้อมูลรับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

 

        ธุรกิจร้านอาหารไทยเป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่ทางการประเทศมาเ ลเซียอนุญาตให้แรงงานงานต่างชาติเข้ามาทำงานได้ และก็เป็นอาชีพที่มีแรงงานไทยเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก  แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ กระทรวงแรงงานจึงได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศเฝ ้าติดตามผลกระทบต่อแรงงานไทยในประเทศนั้นๆ  สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียจึงได้ออกเยี่ยมเยียนสถานประ กอบการเพื่อหาข้อมูลและแนวทางแก้ไขปัญหา  

สนร.มาเลเซีย ร่วมประชุมพิธีปล่อยคนไทยที่ถูกดำเนินคดีจากมาเลเซียกลับสู่ประ เทศไทย

 

        เมื่อวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นายธนวัน ทองสุกโชติ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำประเทศมาเลเซีย เดินทาง ไปร่วมประชุม จัดกิจกรรมคืนสู่ เหย้าคนไทยที่ถูกดำเนินคดีในความผิดการเข้าเมืองผิดกฎหมายในประ เทศมาเลเซีย จำนวน ๒๐๐ คน กลับสู่ประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างไทย-มาเลเซีย ที่ห้องประชุม ๒๐๔ อาคารตำรวจภูธรภาค ๙ จังหวัดสงขลา

สนร.มาเลเซีย หาตลาดแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าได้ ๕๐ ตำแหน่ง

 

         สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ได้เจรจากับ บริษัท Gimmill Industrial (M) Snd.Bhd ตั้งอยู่ที่ เมือง Batu Pahat, รัฐ Johor, ประเทศมาเลเซีย เป็นบริษัทฯประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า ให้จ้างพนักงานตัดเย็บเสื้อผ้าคนไทยเข้าทำงานเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่าจะรับเพิ่มจำนวน ๕๐ คนภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียดการจ้างงานโดยสรุปดังนี้

 

                      1.  สัญญาจ้างงาน 3 ปี

สนร.มาเลเซีย เตือนแรงงานไทย รัฐบาลมาเลเซียกวาดล้างแรงงานผิดกฎหมาย

 

           เนื่องจากประเทศมาเลเซียประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ มีการปิดโรงงานและมีคนว่างงานเป็นจำนวนมาก  ทางการประเทศมาเลเซียจึงได้มีนโยบายจำกัดและลดจำนวนแรงงานต่างช าติที่เข้ามาทำงานในมาเลเซีย  โดยกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น ระงับการออกใบอนุญาตทำงานให้กับผู้ที่จะเข้าไปทำงานใหม่  ไม่ต่อใบอนุญาตทำงานให้ผู้ที่ทำงานอยู่เดิม เร่งรัดจับกุมผู้เข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน 

สรจ.มาเลเซีย ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างชาติอย่างเข้มงวด

 

       สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย  เตือนแรงงานไทยที่จะเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ขณะนี้ทางการมาเลเซียมีการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติอย่ างเข้มงวด  เบื้องต้นมีแรงงานไทยถูกจับกุมแล้วหลายราย  เนื่องจากเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน

สนร.มาเลเซียร่วมงานโครงการ 9 ในดวงใจ

 

 

           สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยนายสิงหเดช ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)และนางสาวปางมาศ วิเชียรสินธุ์  ที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน ร่วมงานโครงการ 9 ในดวงใจ ในวันที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 9.09 น.ณ ห้องบุหงารายา  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

สนร.มาเลเซีย ให้การสนับสนุนการฝึกอาชีพคนไทย

 

 

            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสมาคมไทยคลับ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนไทยในประเทศมาเลเซียในระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2552 เวลา 8.30-17.00 น. รวมระยะเวลา 5 วัน 

สนร.มาเลเซีย เตือนแรงงานไทยถูกหลอกมาทำงานในมาเลเซีย

 

 

         สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานก่อสร้างที่รัฐซ าราวัก ประเทศมาเลเซียจำนวน 11 คนกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 

ประเทศมาเลเซีย มีนโยบายผ่อนผันจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น

                      

     รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ประเทศมาเลเซีย (Datuk Dr. Subramaniam) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ว่ารัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายอนุญาตให้ภาคอุตสาหกรรมจ้างแรงงานต่า งชาติเพิ่มขึ้น

สนร.มาเลเซีย เตรียมการจัดงาน Amazing Thailand Festival 2009

 

         เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อเตรียมการจัดงาน Amazing Thailand Festival 2009 ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเมืองมาละกา ประเทศมาเลเซีย

สนร.มาเลเซีย ร่วมประชุมกับสภาทนายความมาเลเซีย

 

 

       สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลม เรื่อง การให้ความเป็นธรรมแก่แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเ ซีย ตามหนังสือเชิญของสภาทนายความมาเลเซีย (Bar Council Malaysia) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552  ณ ห้องประชุม อาคารสภาทนายความ 

สนร.มาเลเซีย เตือน! คนไทยถูกจับกุมข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต

 

                   สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ว่ามีคนไทย 3 คนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเขตซือลังงอร์ ประเทศมาเลเซียจับกุมในข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต ที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในรัฐซือลังงอร์ โดยผู้แจ้งอ้างว่า มารดาของตนกับเพื่อนคนไทยมิได้ทำงาน เพียงแต่เข้าไปติดต่อธุระที่ร้านนวดดังกล่าวแล้วถูกจับกุม  ;

สนร.มาเลเซีย ทำความเข้าใจเรื่อง ความไม่สงบในประเทศไทย

 

 ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์วันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา นายธนวัน ทองสุกโชติ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ไทย และนางสาว ปางมาศ วิเชียรสินธุ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและร่วมงานสงกรานต์กับแรงงานและผู้ประก อบการชาวไทยในเมืองต่างๆ ของมาเลเซีย ได้แก่

 

                      1. บริษัท Gimmill เมืองปาตูปาฮัท รัฐยะโฮร์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก

                      2. ร้านอาหาร Lok Thein เมืองกุชิง รัฐซาราวัก

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

 

สกุลเงินที่ใช้       : ริงกิตมาเลเซีย  (RM)

ประมาณ 3.25 ริงกิต /1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10.05 บาท/1ริงกิต (ปี 2553) 

อัตราแลกเปลี่ยน : 1 ริงกิต มีค่าเท่กับ 10.05 บาท

 

 

http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/Web%20Services/Rates/Pages/FX_Rates.aspx

 

 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

       นโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์

Site Map

Site Map

Site Map

Site Map

Unpublished
ไม่มีข้อมูล

Unpublished
ไม่มีข้อมูล
Syndicate content