เมนู

 
 
 
     
 

ลิงค์...

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

     
 

โครงสร้างบุคลากร

 
 

                                           

                                                                       ว่าง

 

 
   

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

                                           หัวหน้าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

                                          

 

                                                              นายธนิทธิ์  ลอยพิมาย 

                                             ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) รักษาการในตำแหน่ง

                                                     อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

 

                                     

นางสาวซูไฮดา  แวดาหะ  ผู้ช่วยดำเนินการฯ

                                                                                  

 

นางสาวพาอีซะห์    วามะ    เสมียน

 

 

 

 

 

 

ว่าง

 

 

 

 

                                                               พนักงานประสานงานฯ