Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เรื่อง แจ้งเตือนแรงงานไทยภาคก่อสร้าง ระวังถูกหลอกมาทำงานในประเทศมาเลเซีย

 

ปัจจุบันแรงงานไทยนิยมเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเองมากขึ้น ด้วยการแนะนำจากเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ ปีที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากแรงงานไทย โดยเฉพาะแรงงานตำแหน่ง ช่างเชื่อม ช่างประกอบ รวมทั้งตำแหน่งอื่นๆ ในภาคก่อสร้างจำนวนถึง 59 ราย แจ้งว่าถูกนายหน้าเถื่อนชักชวนมาทำงานที่ประเทศมาเลเซีย โดยเสียค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้นายหน้าเป็นเงินประมาณ 30,000 – 50,000 บาท แต่ปรากฏว่า ไม่มีงานให้ทำ หรือบางรายมีงานให้ทำแต่ไม่ได้รับค่าจ้าง 

          ข้อสังเกต นายหน้าเถื่อนมักชักชวนโดยอ้างว่ามีงานในโครงการใหญ่ๆ ของมาเลเซีย เช่น โครงการพัฒนาโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานปิโตรเคมี (Refinery & Petrochemical Integrated Development หรือ RAPID) ของบริษัทปิโตรนาสในรัฐยะโฮร์ โครงการพัฒนา Forest City ในรัฐยะโฮร์ และล่าสุด อ้างว่ามีงานของบริษัท Sapura Energy ในเมืองลูมุต รัฐเปรัก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ หากหลงเชื่อก็เร่งให้แรงงานเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย โดยเลี่ยงขั้นตอนการแจ้งการเดินทางที่กรมการจัดหางานหรือจัดหางานจังหวัด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของทางการ

          ข้อแนะนำ หากท่านถูกชักชวนให้ไปทำงานในประเทศมาเลเซีย และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน ท่านอย่าเพิ่งจ่าย ควรรีบติดต่อ สนร. มาเลเซียเพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของบริษัท ผู้ว่าจ้าง รายละเอียดของโครงการและตำแหน่งงานที่จะว่าจ้าง รวมทั้งการตรวจสอบคุณสมบัติของนายจ้าง ว่าเหมาะสมในการจ้างงานแรงงานต่างชาติหรือไม่ 

          สำหรับนายหน้าเถื่อนรายใดที่หลอกลวงแรงงานไทยว่าสามารถหางาน หรือสามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ ไม่ว่าจะชักชวนโดยวาจา หรือลงข้อความผ่าน Facebook หรือ Social Media เข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 6 หมื่น ถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ สนร. มาเลเซียจะรวบรวมหลักฐานที่ได้รับจากแรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วประสานกระทรวงแรงงานประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด รวมทั้งประสานกับทางการมาเลเซียเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหลอกลวงแรงงานไทยด้วย 

          ในกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สนร. มาเลเซียได้ที่ Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy ตั้งอยู่เลขที่ 206 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur มาเลเซีย เบอร์โทรศัพท์ +603–2145 5868 หรือ +603–2145 6004 อีเมล์ thai_labour_office@yahoo.com หรือ facebook สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย


ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2562


504
TOP