Skip to main content

หน้าหลัก

กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ประกาศกวาดล้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายขนานใหญ่ เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 61 นี้

         
ตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งกรณีโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (Rehiring Programme) จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นั้น

          กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียได้ประกาศว่า ภายหลังสิ้นสุดโครงการนิรโทษกรรมฯ กรมตรวจคนเข้าเมืองฯ จะดำเนินการ
กวาดล้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายขนานใหญ่ทั่วประเทศ ภายใต้ปฏิบัติการชื่อ Ops Mega 3.0 

          กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะไม่มีการประนีประนอมใดๆ ต่อแรงงานต่างชาติที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย ส่วนนายจ้างที่ยังมีการลักลอบจ้างงานและให้ที่พักพิงแก่แรงงานต่างผิดกฎหมาย ถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง และต้องถูกระวางโทษปรับสูงสุด 50,000 ริงกิต จำคุกไม่เกิน 5 ปี และโบยไม่เกิน 6 ที  

          สนร. มาเลเซียขอแนะนำให้แรงงานไทยที่ลงทะเบียนโครงการนิรโทษกรรมฯ แต่ยังไม่ทราบผล ให้รีบแจ้งนายจ้างให้ติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียเพื่อตรวจสอบสถานะของการลงทะเบียนโดยด่วน ในส่วนของแรงงานไทยที่ลักลอบทำงานในมาเลเซียโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้ลงทะเบียนโครงการนิรโทษกรรมฯ   แต่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งแรงงานไทยที่ลงทะเบียนโครงการนิรโทษกรรมฯ แต่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสม สนร. มาเลเซียขอแนะนำให้เข้าโครงการมอบตัวด้วยความสมัครใจ หรือโครงการ 3+1 ซึ่งกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะเปิดดำเนินการจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นี้เท่านั้น

          สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 3+1 ต้องเตรียมค่าใชจ่ายสำหรับค่าปรับและค่า Special  Pass จำนวน 400 ริงกิต และตั๋วเดินทางกลับประเทศ ซึ่งอาจเป็นตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถทัวร์ก็ได้

อนึ่ง นับจากเริ่มดำเนินโครงการนิรโทษกรรมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 พบว่ามีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 744,942 คน ในจำนวนนี้ มี 307,557 คน  ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการได้รับใบอนุญาตทำงาน เพียงแต่ต้องรอผลการตรวจสุขภาพจากหน่วยงาน Fomema เท่านั้น ซึ่งขณะนี้ คนงานต่างชาติจำนวน 110,489 คน (จากจำนวน 307,557 คน) ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตทำงานเรียบร้อยแล้ว

          หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 03–2145 5868/03–2145 6004 หรืออีเมล์ thai_labour_office@yahoo.com หรือ facebook สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย
 
 
 
 

641
TOP