Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนร.มาเลเซีย ขอประชาสัมพันธ์

รมว.แรงงานอวยพรวันปีใหม่ 2563 แรงงานไทยในต่างประเทศ

สนร.มาเลเซีย ขอประชาสัมพันธ์แผนปรับเทียบคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย

รัฐบาลมาเลเซียจะดำเนินโครงการ Back For Good (B4G)

FOMEMA กำหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพของแรงงานต่างชาติ

รัฐบาลมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างทำประกันสังคมให้แรงงานต่างชาติ

โครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติ (Rehiring Programme) จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. นี้

TOP