Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลมาเลเซียจะดำเนินโครงการ Back For Good (B4G)

FOMEMA กำหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพของแรงงานต่างชาติ

รัฐบาลมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างทำประกันสังคมให้แรงงานต่างชาติ

ความผิดและบทลงโทษของการลักลอบทำงานในมาเลเซีย

TOP