Skip to main content

หน้าหลัก

รายได้ส่งกลับ

การโอนเงินกลับประเทศไทยผ่านธนาคารกรุงเทพในมาเลเซีย


 

 

เดือน

 


 

 

จำนวนรายการ

 


 

 

จำนวนเงิน (บาท)

 


 

 

ปี พ.ศ. 2552

 


มกราคม


122


3,776,719.44


กุมภาพันธ์


101


3,678,609.75


มีนาคม


109


3,663,867.40


เมษายน


101


4,321,085.49


พฤษภาคม


106


4,131,614.09


มิถุนายน


90


4,388,983.07


กรกฎาคม


91


3,701,858.67


สิงหาคม


85


3,573,299.84


กันยายน


92


3,783,704.19


ตุลาคม


93


3,799,180.68


พฤศจิกายน


101


3,942,896.79


ธันวาคม


96


12,572,671.08


 

 

รวม

 


 

 

1,187

 


 

 

55,289,490.49

 


ปี พ.ศ. 2553


มกราคม


96


3,814,774.41


กุมภาพันธ์


87


3,716,259.00


มีนาคม


113


4,847,086.71


เมษายน


87


4,579,408.63


พฤษภาคม


86


3,978,900.20


มิถุนายน


98


4,921,768.04


กรกฎาคม


113


5,027,165.25


สิงหาคม


102


4,850,472.55


กันยายน


93


4,323,785.15


ตุลาคม


101


4,901,612.00


พฤศจิกายน


95


4,139,644.55


ธันวาคม


101


20,172,886.51


 

 

รวม

 


 

 

1,172

 


 

 

69,273,763.00

 


ปี พ.ศ. 2554


มกราคม


95


5,109,528.50


กุมภาพันธ์


120


8,656,006.17


มีนาคม


122


11,068,427.44


เมษายน


116


6,589,533.16


พฤษภาคม


127


9,513,502.42


มิถุนายน


125


9,096,620.95


กรกฎาคม


139


9,277,227.76


สิงหาคม


 


 


กันยายน


 


 


ตุลาคม


 


 


พฤศจิกายน


 


 


ธันวาคม


 


 


 

 

รวม

 


 

 

844

 


 

 

61,310,848.40

 


1368
TOP