Skip to main content

หน้าหลัก

ค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศมาเลเซีย (อยู่ระหว่างทดสอบ)

               การเดินทางไปทำงานต่างประเทศจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตทำงาน หรือที่เรียกกันว่า เวิร์คเพอร์มิต (Work Permit) ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละประเทศ การไปทำงานที่มาเลเซียก็มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียขอนำข้อมูลค่าใช้จ่ายตามกฎหมายในการขอ Work Permit สำหรับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียมาให้ท่านทราบ เรามาดูกันว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 

 

               1. ค่าธรรมเนียมจ้างแรงงานต่างชาติ (Levy) มีอัตราที่แตกต่างตามภาคประกอบการที่มาเลเซียอนุญาตให้แรงงานต่างชาติทำงานได้ ปัจจุบันทางการได้กำหนดให้แรงงานต่างชาติเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้

 

                        เกษตรกรรม 410 ริงกิต         ผู้ช่วยแม่บ้าน 410 ริงกิต     การเพาะปลูก 590 ริงกิต

                        อุตสาหกรรม 1,250 ริงกิต     ก่อสร้าง 1,250 ริงกิต           บริการ 1,850 ริงกิต

 

                2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ประกอบไปด้วย ค่าสติ๊กเกอร์ PL (KS) จำนวน 60 ริงกิต เงินมัดจำ (Bond) 250 ริงกิต และค่าดำเนินการ (Process) 125 ริงกิต รวมเป็น 435 ริงกิต ทุกคนต้องจ่ายเท่ากัน 

 

                3. ค่าตรวจสุขภาพกับบริษัท FOMEMA เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจสุขภาพในมาเลเซียก่อนขอ Work Permit ในแต่ละปี โดยค่าใช้จ่ายจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างแรงงานชายและหญิง คือแรงงานชายปีละ 190.80 ริงกิต และแรงงานหญิงปีละ 201.40 ริงกิต

 

                4. ประกันเงินทดแทน (FWCS) เป็นเบี้ยประกันรายปี จำนวน 72 ริงกิต (ยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) สำหรับคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและพิการ กฎหมายกำหนดให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบส่วนนี้

 

                5. ประกันสุขภาพ (SPIKPA) เป็นเบี้ยประกันรายปี จำนวน 120 ริงกิต สำหรับเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน

 

                6. เงินประกัน Security Deposit เป็นเงินประกันพิเศษที่ธุรกิจสปาและนวดเท้าต้องจ่ายในอัตรา 3,000   ริงกิต/คน และเป็นการจ่ายครั้งเดียวของการจ้างงาน ไม่ต้องจ่ายเป็นรายปี ซึ่งเงินนี้นายจ้างจะได้รับคืนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียเมื่อการยกเลิกใบอนุญาตทำงานของคนงานอย่างถูกต้อง (ใช้ระยะเวลาดำเนินการขอรับคืนประมาณ 1 ปี)

 

                สรุปค่าใช้จ่ายการขอ Work Permit ดังนี้

หมายเหตุ:      บางรายการยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม 
และไม่รวมค่าเดินทางและการตรวจสุขภาพในประเทศไทย
 
ในทางปฏิบัตินั้น นายจ้างส่วนใหญ่จะออกค่าใช้จ่ายข้างต้นทั้งหมดไปก่อนและมาหักจากรายได้ของลูกจ้างแต่ละเดือน หรือนายจ้างบางรายอาจรับผิดชอบให้ทั้งหมด แต่จะเรียกเก็บเฉพาะกรณีลูกจ้างยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด มีหลายคนที่ทดลองเข้ามาทำงานก่อนตามคำชักชวนมักมีปัญหาเพราะได้เซ็นสัญญาจ้างกับนายจ้างไปแล้ว ภายหลังเมื่อตัดสินใจไม่ทำต่อกลับต้องมารับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วย ไม่เช่นนั้นนายจ้างจะไม่ยอมให้กลับ จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าท่านจะสามารถทำงานได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือไม่ มิฉะนั้นท่านจะต้องมาลำบากกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้หรือต้องทนทำงานต่อให้ครบระยะเวลาตามสัญญา 
 
                  ดังนั้น ในการเซ็นสัญญาจ้างทุกครั้ง สำนักงานแรงงานฯ ขอให้ท่านตรวจสอบการหักเงิน ในสัญญาจ้างโดยละเอียด ทั้งในกรณีการหักรายเดือนหรือหักเมื่อท่านยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าจำนวนดังกล่าวมากจนเกินไปหรือไม่ หากเห็นว่าสูงเกินก็ไม่ควรไปทำงานกับนายจ้างดังกล่าว
 
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานแรงงานฯ 
 
…ด้วยความปรารถนาดี…
 

 

 

 

 

 ……………………………………………………………..

 

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย

โทร. +603-2145-5868 /+603-2145-6004

อีเมล์ thai_labour_office@yahoo.com

 

 

 

 

 

 


709
TOP