Skip to main content

หน้าหลัก

บริษัท MT Restaurant Sdn Bhd (แหลมเจริญไทยซีฟู้ด) เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการจ้างงานแรงงานไทยเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 – 15.30 น. สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้ให้การต้อนรับกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท MT Restaurant Sdn Bhd (แหลมเจริญไทยซีฟู้ด) เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการจ้างงานแรงงานไทยเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซีย รวมถึงกฎระเบียบและเงื่อนไขในการจ้างงานแรงงานต่างชาติของรัฐบาลมาเลเซีย

บริษัท MT Restaurant Sdn Bhd เปิดดำเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2565 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองชาห์ อลัม รัฐสลังงอร์ สำหรับสาขาแรกเปิดขึ้นที่ห้าง Pavilion KL และมีแผนที่จะเปิดอีก 2 สาขาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ภายในปี 2566 ทั้งนี้ ในระยะยาว บริษัทวางแผนที่จะเปิดสาขาในประเทศมาเลเซียประมาณ 30 สาขาทั่วประเทศ โดยแต่ละสาขาจะจ้างงานแรงงานไทยประมาณ 1 – 2 คน จึงคาดว่าจะมีความต้องการจ้างงานแรงงานไทยตำแหน่งผู้ประกอบอาหารหลายตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการกับกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียเพื่อขออนุญาตนำแรงงานไทยเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทใบอนุญาตทำงานระยะสั้น 6 เดือน (ต่ออายุได้) โดยอยู่ในขั้นตอนการรอผลการตรวจสุขภาพ ก่อนจะนำไปยื่นประกอบการขอใบอนุญาตทำงานต่อไป


4365
TOP