Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย นำตัวแทนบริษัท Thai Odyssey Sdn Bhd เข้าเยี่ยมคารวะ นาย ภูธราช มณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดย นางเรืองรัตน์ อดิการิ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นำตัวแทนบริษัท Thai Odyssey Sdn Bhd เข้าเยี่ยมคารวะ นาย ภูธราช มณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ มาดำเนินการสอบคัดเลือกคนหางาน ซึ่งดำเนินการรับสมัครผ่านกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา (ศูนย์ฝึกอบรมนวดของบริษัท Thai Odyssey) จำนวน 4 คน

ในการนี้ จัดหางานจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานกาณ์ด้านตลาดแรงงาน ความต้องการแรงงานไทย โดยเฉพาะตำแหน่งพนักงานนวด ซึ่งนายจ้างมาเลเซียมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภารกิจคุ้มครองแรงงานไทย ซึ่งตัวแทนบริษัท Thai Odyssey Sdn Bhd ให้ความสนใจที่จะให้พนักงานนวดของบริษัทสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

          วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานฯ เข้าร่วมสังเกตุการณ์การสอบคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานกับบริษัทฯ รวมทั้งเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมนวดของบริษัทฯ ด้วย


2321
TOP