Skip to main content

หน้าหลัก

7 ข้อควรระวัง! ก่อนไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย

                    การไปทำงานในต่างประเทศเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันสำหรับคนไทยหลายๆ คน เพราะคาดหวังว่าจะได้รับค่าจ้างที่สูงและสามารถส่งเงินกลับให้กับครอบครัวได้ มาเลเซียก็เป็นจุดหมายหนึ่งของหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม ในการไปทำงานที่มาเลเซีย ท่านต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่ถูกหลอกไปทำงานที่มาเลเซีย และสามารถทำงานเก็บเงินได้ตามฝัน

                    สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียขอให้ท่านลองตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่ท่านจะตกลงเข้ามาทำงานที่ประเทศมาเลเซีย หากการเดินทางไปทำงานของท่านตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในนี้ แสดงว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกหลอกหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำงาน

                    1. ได้รับการแนะนำจากบุคคล/สื่อที่ไม่รู้จัก หรือรู้จักเพียงผิวเผิน ปัจจุบันมีคนที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าหางานให้กับนายจ้างในมาเลเซียจำนวนมาก อาจจะเป็นคนที่ท่านรู้จักหรือบุคคลที่มีหน้าตาในสังคม หรือได้รับแจกใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อบนรถทัวร์ มีการอวดอ้างว่าจะได้รับการันตีเงินเดือนขั้นต่ำในอัตราที่สูง (30,000 – 40,000 บาทขึ้นไป) หรือได้ทิปเป็นเงินหลายหมื่นบาท นอกจากนี้ ประกาศตามสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Lineหรือเว็บไซต์ต่างๆ ยิ่งต้องระวังให้มากเพราะท่านไม่ได้เห็นภาพที่แท้จริง อย่าเคลิ้มหลงแค่กับตัวเลขรายได้ที่เขาบอกว่าท่านจะได้ ถ้าไม่ใช่ผู้ที่ท่านไว้ใจจริงๆ ให้สงสัยไว้ก่อนว่าท่านอาจถูกหลอก

                    2. ไม่เห็น/ไม่อ่านสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เพราะทันทีที่ท่านเซ็นแล้วท่านจะต้องผูกพันปฏิบัติตาม มีสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบตามสัญญาที่ท่านเซ็น ยิ่งท่านไม่เห็นสัญญาจ้างท่านยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเอาเปรียบ ดังนั้น การไปทำงานต้องมีสัญญาจ้าง ถ้าท่านไม่เคยเห็นสัญญาจ้าง หรือนายจ้างไม่มีสัญญาจ้าง เป็นสัญญาปากเปล่า ให้สงสัยไว้ก่อนว่าท่านอาจถูกหลอกหรืออาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำงานเพราะนายจ้างอาจยกข้ออ้างต่างๆ เพื่อเรียกร้องจากท่านในภายหลัง หากมีสัญญาจ้าง ให้ท่านอ่านและตรวจสอบโดยละเอียด โดยเฉพาะอัตราค่าจ้าง วันหยุด การลา การหักเงิน ที่พักอาศัย การจัดอาหารให้ ดูว่าท่านรับได้หรือไม่ รวมถึงเงื่อนไขการขอยกเลิกสัญญาว่าหากท่านต้องการจะกลับบ้านก่อนหมดสัญญาจะต้องจ่ายเงินให้กับนายจ้างจำนวนเท่าใด

                    3. เดินทางโดยไม่มีหนังสือขออนุมัติวีซ่า (Calling Visa) การเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย ท่านจะต้องได้รับหนังสือขออนุมัติวีซ่า (Calling Visa) เพื่อไปขอทำ Single Entry Visa (วีซ่า 3 เดือน) ที่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียในกรุงเทพ หรือสถานกงสุลในจังหวัดสงขลาตามที่หนังสือระบุ ถ้าท่านเดินทางโดยไม่ได้ Calling Visa แสดงว่าท่านยังไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทำงานในประเทศมาเลเซีย และท่านจะกลายเป็นผู้เดินทางไปทำงานโดยผิดกฎหมายในทันที

                    4. อายุเกิน 45 ปี มาเลเซียกำหนดให้แรงงานต่างชาติที่จะมาทำงานที่มาเลเซียต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี (ยกเว้นแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประเภทผู้เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งถือใบอนุญาตทำงานประเภท Employment Pass) โดยจะไม่ออก Work Permit ให้ ดังนั้น หากท่านอายุเกิน 45 ปี ท่านจะไม่สามารถมาทำงานที่มาเลเซียได้เด็ดขาด

                    5. ไม่ได้ตรวจสุขภาพทั้งก่อนการเดินทางออกจากไทยและเมื่อเดินทางไปถึงมาเลเซีย การไปทำงานที่มาเลเซีย ท่านต้องตรวจสุขภาพ 2 ครั้ง ครั้งแรก ก่อนที่ท่านจะได้ Calling Visa ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อน โดยสามารถไปตรวจสุขภาพได้เฉพาะโรงพยาบาล ที่ติดตั้งระบบ FWCMS เท่านั้น ซึ่งตอนนี้มี 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา (อุดรธานี) โรงพยาบาลเอกชัย (สมุทรสาคร) และโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 (กรุงเทพฯ) หากนายจ้างบอกให้ท่านไปตรวจโรงพยาบาลอื่นหรือขอใบรับรองแพทย์จากคลีนิคใดก็ได้แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลคนนั้นอาจหลอกลวงหรือไม่รู้ข้อมูล ครั้งที่สอง เมื่อท่านเดินทางถึงมาเลเซีย นายจ้างจะรีบจัดการให้ท่านไปตรวจสุขภาพกับคลีนิคในสังกัด FOMEMA อีกครั้งเพื่อประกอบการขอ Work Permit ถ้านายจ้างไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนแรก ท่านจะไม่สามารถขอ Work Permit ได้

                    6. เดินทางเข้ามาทดลองทำงานก่อน 1 เดือน นายจ้างหรือนายหน้าหลายรายมักเสนอทางเลือกให้ท่านเข้ามาทดลองทำงานก่อน 1 เดือน และบอกว่าหากท่านไม่พอใจก็ค่อยเดินทางกลับไม่ต้องทำงานต่อ ซึ่งแรงงานไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะพนักงานนวดได้รับข้อมูลเหล่านี้ และมักจะลงเอยด้วยการถูกนายจ้างหลอกให้ทำงานฟรี ต้องจ่ายเงินจำนวนมากหากจะกลับ หรืออาจถูกบังคับให้ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตด้วย

                    7. ใจท่านบอกว่าการเดินทางไปทำงานครั้งนี้ของท่านมีความเสี่ยง ข้อสุดท้าย คือ ลองถามใจตัวท่านเองว่ารู้สึกเหมือนว่าท่านกำลังเสี่ยงหรือกำลังจะถูกหลอกหรือไม่ ถ้าท่านรู้สึกเอะใจขึ้นมา ขอให้ทบทวนตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องรู้ชื่อนายจ้าง บริษัท/ร้านที่จะไปทำงาน พิกัดสถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าท่านจะไปแล้วยังไม่รู้หรือไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเหล่านี้ ท่านกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง และที่สำคัญ ท่านอย่าหลอกหรือปลอบใจตัวเองว่าคงจะไม่เป็นไร เพราะเมื่อท่านพลาดไปแล้วผลที่ได้รับมันจะไม่คุ้มกัน และอาจหมายถึงความสูญเสียที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเยียวยาได้

                    ท้ายนี้ สิ่งที่ท่านต้องจำขึ้นใจเลยก็คือ หากท่านเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้เลย ไม่ว่าจะจากนายจ้าง หรือจากทางการมาเลเซีย ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อท่านเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายท่านก็ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายได้ หากท่านต้องการปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางาน กระทรวงแรงงานทั่วประเทศ หรือสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย พวกเราพร้อมสำหรับท่านเสมอ

                     …ด้วยความปรารถนาดี…

 

  สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย       

โทร. +603-2145-5868 /+603-2145-6004

อีเมล์ thai_labour_office@yahoo.com

 


7567
TOP